W wyniku realizacji zadania uregulowano potok Jasień oraz wybudowano pas techniczny na odcinku od ulicy Kartuskiej do projektowanego zbiornika retencyjnego Jasień. Powstała też budowla stabilizująca poziom zwierciadła wody na Jeziorze Jasień. Poprzez zrealizowaną inwestycję przystosowano koryto potoku do przyjęcia zwiększonych przepływów wynikających z postępującej zabudowy zlewni i zmniejszenia erozji dna i brzegów potoku.Koszt inwestycji 2.227.871,zł

Wykonawca : Agromel Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych 
i Hydrotechnicznych sp. z o.o., 
ul. F. Nowowiejskiego 33, 83-000 Pruszcz Gdański.

Realizacja: od 16.08.2010 do 31.10. 2011r.

Pielęgnacja zieleni zostanie zakończona 31.10.2012 r.

jas280711 2