Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na przebudowie rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.


Przebudowa rowu R-3 była niezbędna do realizacji ważniejszych inwestycji w mieście. 
Miała ona kluczowy wpływ na obecnie powstającą w tym rejonie infrastrukturę. Umożliwiła również odprowadzenie wód opadowych z ul. Nowej Warszawskiej i Jabłoniowej oraz z rozpoczynającej się wkrótce budowy ul. Nowej Bulońskiej. Inwestycja przewidywała m.in.: regulację rowu, przebudowę koryta potoku Oruńskiego w rejonie ujścia rowu oraz przedłużenie kanalizacji deszczowej z ul. Nowej Bulońskiej Północnej do przebudowanego koryta rowu. Ponadto wykonana została droga eksploatacyjna wzdłuż przedłużonego kanału deszczowego, a teren został uporządkowany w zakresie zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze w tym. m.in.:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe;
- roboty ziemne;
- zabezpieczenie wykopów;
2) Regulację rowu R-3 w tym m.in.:
- roboty ziemne;
-odwodnienie wykopów;
-budowle i umocnienia, mury oporowe;
- progi korekcyjne;
3) Kanalizację deszczową - przedłużenie z ul. Nowej Bulońskiej Północnej
4) Drogę technologiczną w tym m.in.:
- roboty ziemne, zabezpieczanie skarp i podbudowy;
- nawierzchnie i krawężniki;
- odtworzenie istniejących przejazdów;
5) Pielęgnację zieleni

Wykonawca: Bimel Sp. z o.o.
Koszt realizacji:
ok. 3,7 mln zł.
Czas realizacji: 
kwiecień 2019 - listopad 2019

Aktualizacja 27.08.2019 r.

Zakończono budowę kamiennych skarp i wzmocnień koryta rowu. Trwają roboty wykończeniowe ścieżek spacerowych oraz wyrównywanie terenu otaczającego rowy.

RowM3 58

Aktualizacja 28.03.2019 r.

Wykonawca kontynuuje prace przy budowie koryta rowu R-3. Prace przy budowie kamiennego koryta zostały zakończone. Trwa umacnianie skarp oraz budowa dróg eksploatacyjnych (trwają roboty ziemne- korytowanie).

RowM3 03 19 1

Aktualizacja 22.10.2018 r.

    Aktualny zakres wykonanych robót:
1. Kanalizacja deszczowa fi 800 wykonana w 90% (od studni D5 do D8)
2. Kanalizacja deszczowa fi 1200 wykonana w 80% (od studni D2 do D4)
3. Koryto żelbetowe L=36 m wraz z okładziną kamienną oraz barierą - wykonano 100%
4. Koryto otwarte o przekroju trapezowym, umocnienie stopy skarpy pełną palisadą z kołków sosnowych, wykonanie progów korekcyjnych oraz umocnienie skarp
    materacami gabionowymi  gr. 0,23 m - wykonano 25%
5. Droga eksploatacyjna, wykonano profilowanie pod drogę (roboty ziemne) - 50%

RowM3 X 6

Aktualizacja 13.04.2018 r.

11 kwietnia podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL Sp. zo.o. z Pruszcza Gdańskiego. Na realizację zadania wykonawca ma czas do listopada 2018 r. 

Aktualizacja 26.01.2018 r.

W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęły cztery oferty:

1. "B&W" Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2c
83-000 Pruszcz Gdański - na kwotę 5 522 569, 62 zł
2. PRIM Sp. Zo.o.
Juliusza Słowackiego 38
80-001 Gdańsk – na kwotę 3 966 675, 77 zł

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o.
Biskupińska 11
85 - 375 Bydgoszcz - na kwotę 4 950 006,49 zł

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BIMEL Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 22C
83-000 Pruszcz Gdański – na kwotę 3 758 388,00 zł

Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym.
Planowany termin realizacji zadania to listopad 2018 r.

Przypomnijmy, że w pobliżu inwestycji, przy ulicy Jabłoniowej powstaje Centrum Edukacyjne Jabłoniowa obejmujące szkołę i przedszkole. Obiekt szkolny obejmować będzie m.in.: salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią dostępną dla mieszkańców oraz kompleks boisk. Planowany termin otwarcia szkoły to wrzesień 2019 r. Obok szkoły realizowane jest również przedszkole modułowe z placem zabaw, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, z którego dzieci będą mogły korzystać z placówki już we wrześniu bieżącego roku. Dodajmy również, że w pierwszej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie budowy ul. Nowej Bulońskiej Północnej, dla której obecnie toczy się postępowanie przetargowe

okii