Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego na terenie przy zbiornikach wodnych ul. Piastowskiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przedsięwzięcie dotyczyło zagospodarowania terenu zieleni publicznej w Gdańsku przy zbiornikach wody ulicy Piastowskiej w Gdańsku. Od strony północnej graniczącego z osiedlem mieszkaniowym „Pomeranka” wybudowanym w miejscu dawnej Jednostki Wojskowej, od strony wschodniej z ciągiem pieszym oraz drogą rowerową łączącą ul. Dąbrowszczaków z ul. Jantarową. Przed realizacja inwestycji był to teren nieurządzony, a na jego części zalegał gruz oraz śmieci. Jedynie od strony stawów znajdował się fragment ścieżki rowerowej prowadzący na istniejący mostek.

 


Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie terenu z resztek budowlanych z wywozem na legalne wysypisko i utylizacją,
 • karczowanie drzew,
 • sadzenie drzew i krzewów iglastych,
 • sadzenie drzew i krzewów liściastych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • wykonanie nawierzchni żwirowej,
 • wykonanie krawężników betonowych wystających,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,
 • montaż ławek A-1 (betonowo – drewnianych),
 • montaż śmietników stylowych S-1,
 • pielęgnacja zieleni.


Wykonawca: 
WT BONSAI Sp. Z o.o., ul. Hausbrandta 29, 80-126 Gdańsk,
Rozpoczęcie - 11.10.2010 r.
Zakończenie procedury odbiorowej - 08.12.2010 r.