Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Na ul. Stryjewskiego zakończyła się budowa kolektora

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

UE spojnosci

 

Zakończyliśmy  realizację zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Stryjewskiego.

Przedmiotem inwestycji była budowa kolektora deszczowego i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od budowanej przepompowni do ul. Zimnej.  Inwestycja miała na celu eliminację podtopień, w rejonie ul. Stryjewskiego, które zdarzają się przy nawalnych deszczach i wysokich stanach wody na Martwej Wiśle. Realizacja  inwestycji przyczyniła  się do poprawy sposobu odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni i zmniejszenia podtopień występujących w dzielnicy Stogi.

Oprócz podziemnych sieci przebudowane zostaną istniejące chodniki i nawierzchnia wraz z oświetleniem. Ponadto przebudowę przejdą fragmenty sieci teletechnicznej i gazowej.   Zadanie było  koordynowane wspólnie przez DRMG i spółkę GIWK.

Zadanie będzie  z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POliŚ 2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".

Wykonawca: Strabag
Termin realizacji: listopad 2021 -grudzień 2022 r.
Koszt inwestycji: ok. 8,3 mln zł

Stryjewskiego zakres

 

KanalizacjaDeszczowaStryjewskiego 12 08 21 2

 

Aktualizacja, 26.10.2022 r.

Zakończyły się już główne roboty związane z budową kolektora. Odtworzono nawierzchnię jezdni. Obecnie prowadzone są prace porządkowe. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie procedur odbiorowych.

Stryjewskiego Stogi 26 10 22 11

Load More

Aktualizacja, 14.09.2022 r.

Odtworzono już część nawierzchni jezdni i chodniki. W najbliższym czasie wykonywane będą nawierzchnie na kolejnych odcinkach.

Stryjewskiego 12 09 22 1

Aktualizacja, 04.08.2022 r.

Kontynuowane są prace związane z budową kolektora deszczowego i kanalizacji. Na części zakresu wykonano już prace ziemne. Na tym odcinku będzie odtwarzana nawierzchnia.

Stryjewskiego 03 08 22 20

Aktualizacja, 27.06.2022 r.

Obecnie prace prowadzone są na odcinku od ul. Falck Polonusa do ul. Zimnej.

Aktualizacja, 3.06.2022 r.

W poniedziałek, 6 czerwca planowane jest wprowadzenie zmian  w organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego.

W poniedziałek, 6 czerwca ze względu na planowaną budowę rurociągu kanalizacji deszczowej, odcinka wodociągu oraz robót towarzyszących w jezdni ulicy Stryjewskiego przewiduje się zamknięcie odcinka tej ulicy od skrzyżowania z ul. Falck Polonusa do skrzyżowania z ul. Zimną i prowadzenie ruchu wzdłuż ulicy Tamka, Jeremiasza Falck Polonusa i ulicą Zimną. Ulica Stryjewskiego w tym etapie będzie ulicą bez przejazdu na odcinku od Stryjewskiego 5 do Stryjewskiego 13.

Przejazd ulicą Zimną przewiduje się jedynie w zakresie samochodów osobowych. Pojazdy ciężarowe i dostawcze powinny poruszać się ulicami obecnie uczęszczanymi - ulicą Tamka, Pawią lub Hożą. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej dwa miesiące.

Stryjewskiego Mapa 6.06

Aktualizacja, 26.05.2022 r.

Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem kolektora. Na części zakresu ułożono już nawierzchnię jezdni. Wykonywany jest także chodnik.

Aktualizacja, 30.03.2022 r.

 Trwają prace związane w budową sieci kanalizacyjnej na ul. Stryjewskiego. Wykonywany jest kolektor żelbetowy, który zostanie podłączony do przepompowni Stogi.

Zimna Stogi 30 03 22 12

Aktualizacja, 13.01.2022 r.

W poniedziałek, 17 stycznia w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego. Skorygowane zostaną też rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.

Od 17 stycznia przewiduje się zamknięcie ok. 140 m odcinka ulicy Stryjewskiego od włączenia w ul. Sienną do skrzyżowania z ul. Falck Polonusa włącznie. Ulica Sienna w okolicy skrzyżowania z ul. Tamka i ul. Stryjewskiego będzie nieprzejezdna. Lokalnie ruch odbywać się będzie ulicami Tamka, Jeremiasza Falck Polonusa i ulicą Zimną. Przejazd ulicą Zimną możliwy będzie jedynie dla samochodów osobowych. Pojazdy ciężarowe i dostawcze powinny poruszać się ulicami obecnie uczęszczanymi  - ulicą Tamka, Pawią lub Hożą. Ruch pojazdów oraz autobusów miejskich odbywać się będzie poprzez ulicę Wosia Budzysza. Taka organizacja ruchu utrzyma się do przełomu marca i kwietnia.

Linie 111, N8 - tymczasowa zmiana trasy w związku z budową kanalizacji deszczowej na Stogach

Od poniedziałku 17.01.2022 r. do odwołania, w związku z budową kolektora deszczowego i przebudową sieci wodociągowej w ciągu ul. Stryjewskiego, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 111 i N8. Skorygowane zostaną wszystkie rozkłady jazdy.

Trasa w kierunku Górek Zachodnich:

Pomiędzy przystankami: Dickensa (n/ż) 01 a Zimna 01 autobusy pojadą ulicami: Sienną – Budzysza - Stryjewskiego – i dalej po stałej trasie. Zawieszona zostanie obsługa przystanku Kaczeńce - Sienna (n/ż) 01. Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach Kaczeńce (n/ż) 04 i Ugory eMOCja (n/ż) 04.

Trasa w kierunku przeciwnym: Bez zmian.

Stryjewskiego Mapa 17.01

Aktualizacja, 16.11.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 8,3 mln złotych. Prace zakończą się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja,  29.07.2021 r.

29 lipca poznaliśmy oferty w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 8 712 231,00 zł. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. WODKAN- GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 12 148 710,00 zł
  2. STRABAG Sp. z o.o. - 8 311 147,58 zł

  3. ELGRUNT Sp. z o.o - 11 058 930,00 zł
  4. EUROVIA POLSKA S.A.- 14 695 080,41 zł

  5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe MELIOREX Sp. z o.o. - 10 765 597,75 zł

  6. DiM Construction sp. z o.o. - 12 066 300,00 zł