Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa przepompowni na terenie po byłych zakładach ZNTK

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Przeciwpowodziowego.

 Zakres zadania obejmie m.in. :

-roboty przygotowawcze poprzedzające roboty zasadnicze,
-budowę pompowni wspomagającej ze zbiornikiem retencyjnym o
wydajności 1,2 m3/s wraz z kompletnym uzbrojeniem i urządzeniem terenu,
-budowę osadnika poziomego
-budowę komory przelewowej,
-budowę studni odcinającej DN2000,
-budowę separatora o przepływie nominalnym Qnom = 200l/s,
-budowę drogi wewnętrznej serwisowej o długości L ok. 112,4 m do
pompowni i osadnika,
-budowę kolektora DN1200 o długości ok. 59 m wraz z przełożeniem
kolidującego wodociągu wA150,
-przebudowę wszystkich sieci (wod-kan, energetyczne, oświetlenie drogi i
kanału deszczowego) kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami, po
wcześniejszym powiadomieniu gestorów poszczególnych sieci

Termin realizacji: lipiec 2024, odbiory październik 2024

Przepompownia Przerobka

Zajezdnia Przerobka 26 07 23 1

 

Aktualizacja, 9.06.2023 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. Koszt to ponad 5,5 mln zł. Prace mają zakończyć w lipcu 2024, a odbiory przewidziano w październiku 2024 r.

Aktualizacja, 14.04.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 5,5 mln zł. Wpłynęło osiem ofert, które są analizowane:

1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 6 852 330,00 zł

2.STRABAG Sp. z o.o. - 5 588.309,41 zł

3.B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 5 997 996,86 zł

4. Poleko Budownictwo Sp. z o.o., - 6 079 424,61 zł 

5. ELGRUNT Sp. z o.o. - 7 254 995,00 zł

6. ZUK Sp. z o.o - 5 897 000,00 zł

7. WODEWIL Sp. z o.o. Sp. k - 9 365 220,00 zł

8. RUDUS sp. z o.o. - 8 607 540,0 zł