Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Likwidacja barier architektonicznych

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Ogłosiliśmy przetarg dotyczący budowy przejścia dla pieszych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Przystąpiliśmy do realizacji inwestycji związanej z zaprojektowaniem i budową pięciu wind na przystankach tramwajowych "Odrzańska" i "Pohulanka".

Realizacja zadania polegała na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła budynku w południowo-zachodniej części. Realizacja miała na celu poprawę warunków bytowych obecnych użytkowników oraz zwiększenie możliwości w zakresie miejsc stacjonarnych i miejsc dziennego pobytu, wraz z częściową modernizacją pomieszczeń istniejących.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: 
1) budowę nowego budynku, o powierzchni użytkowej 1241,2 m2 oraz kubaturze 5520,0 m3 z wydzielonymi lokalami dla 2 użytkowników, 
2) instalacje wewnętrzne i wyposażenie budynku, 
3) zagospodarowanie terenu, w tym: 
a. budowę ciągów pieszo jezdnych, dróg i placów postojowych, 
b. budowę nowej pochylni przy wejściu do istniejącego budynku, 
c. montaż stojaków rowerowych, 
d. urządzenie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych, 
e. urządzenie zieleni. 
4) budowę przyłączy,
5) usunięcie kolizji z liniami energetycznymi, 
6) wycinkę drzew.

Wejście, dojście oraz wjazd do budynku zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych ośrodka. Stare schody zostały zdemontowane a w ich miejsce powstały nowe. Zainstalowana została również pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Roboty obejmowały także rozbiórkę wszystkich istniejących warstw utwardzonych drogi, obrzeży, krawężników łącznie z podbudową, wykonanie na nowym podłożu m.in. nawierzchni z kostki brukowej betonowej – pow. ok 286 m2, nawierzchni z płyt betonowych 30x30x5 – pow. ok 461 m2. Ponadto naprawiona i wymieniona została część ogrodzenia, wykonano również zabezpieczenia otworów okiennych w piwnicy. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń części znajdującego się przy ul. Srebrniki 9 budynku, dostosowując go na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego. Parterowy obiekt jest funkcjonalnie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich (północno – wschodnia) stanowi około 2/3 jego powierzchni i zajmowana jest przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pozostała część obiektu wymagała prac adaptacyjnych. 
Zakres realizacji zamówienia obejmował adaptację części budynku w tym niezbędne prace wykończeniowe mające na celu dostosowanie obiektu do nowych potrzeb. 
W wyremontowanej części powstała recepcja z poczekalnią, trzy gabinety wykorzystywane jako gabinety lekarskie lub pomieszczenia terapii, w zależności od potrzeb, sala terapii grupowej z pomieszczeniem socjalnym, służące przystosowaniu osób z zaburzeniami do wykonywania codziennych czynności, pokój socjalny, szatnia z zapleczem higieniczno- sanitarnym dla personelu, toalety, pokój biurowy oraz pomieszczenie porządkowe.