Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w ZSO nr 10

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku." Realizacja zadania polegała na przebudowie i budowie dwóch boisk szkolnych oraz placu zabaw. Ponadto zadanie przewidywało prace związane z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 77 znajdującej się przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

1. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na nawierzchnię z poliuretanu wraz z wykonaniem nowej podbudowy mineralnej dynamicznej,
B. Wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami dedykowane dla szkolnych boisk sportowych,
C. Montaż nowych bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki,
D. Malowanie linii z podziałem na poszczególne dyscypliny sportowe,
E. Budowę bieżni lekkoatletycznej 2-torowej 60m z nawierzchnią poliuretanową,
F. Budowę zeskoczni do skoku w dal, rozbieg z nawierzchni poliuretanowej,
G. Budowę/montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu sportowego,
H. Budowę nawierzchni z kostki brukowej
I. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin boiska, J. Kształtowanie zieleni

2. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej na podbudowie mineralnej dynamicznej,
B. Budowę ogrodzenia boiska wraz piłkochwytami oraz wyposażeniem
C. Budowę utwardzonych dojść pieszych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, trybuny, regulamin boiska,
E. Kształtowanie zieleni

3. Budowę placu zabaw dla dzieci:
A. Budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z podbudową mineralną,
B. Budowę ogrodzenia placu zabaw,
C. Budowę/montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
E. Kształtowanie zieleni

4. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 77 ulica Orłowska:
A. Budowę ogrodzenia boiska lekkoatletycznego,
B. Montaż wiaty śmietnikowej
C. Modernizację ogrodzenia wzdłuż sali gimnastycznej
D. Budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
E. Montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim typu „Orlik" wraz z wymianą uszkodzonych paneli w istniejącym ogrodzeniu.

Wykonawca: Elsik Sp. z o.o.
Koszt realizacji: ok.1,5 mln zł
Czas realizacji: sierpień 2018 r.


Widok przed realizacją inwestycji 

Widok po realizacji inwestycji

10LO VIIIa 2

10LO VIII 11

 

Aktualizacja 24.09.2018 r.

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie 100- boiska. W uroczystości brał udział m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zobaczcie, jak wygląda nowy obiekt przy ul. Krasickiego w Gdańsk Brzeźno.

 

ZSO Krasickiego IX 17

 

Aktualizacja 5.06.2018 r.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do końca lipca 2018 r.

Aktualizacja 10.05.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace wykończeniowe.

 


Aktualizacja 04.04.2018 r.

Na terenie budowy boiska ustawione zostały betonowe krawężniki i wykonawca przystąpił do układania poszczególnych warstw podbudowy boiska. Równolegle trwa układanie kostki betonowej na dojściach. Zamontowane zostały również urządzenia zabawowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja 13.03.2018 r.

Na terenie budowy prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża pod układanie nawierzchni.

 

 


Aktualizacja 12.12.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na postawie przyjętych kryteriów złożyła Firma ELSIK Sp.zo.o. z Żukowa. 7 grudnia 2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zgodnie z zawartym dokumentem zakończenie robót budowlanych przypadać będzie na maj 2018 r.