Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie polegające na przebudowie ulicy Piecewskiej w Gdańsku. Przebudowany odcinek o długości ok. 593 m, ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Rakoczego, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Jaśkowa Dolina. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przedmiot zamówienia obejmował:
• Naprawę nawierzchni ul. Piecewskiej w Gdańsku w istniejących (geodezyjnych) granicach pasa drogowego; 
• Usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym; 
• Regulację pionową studni, włazów, zasuw, itp.


Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
Termin realizacji: 25.05. 2015 r. - 30.09.2015 r.
Koszt realizacji: 1 772 mln zł.