Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki – Migowo – zielona plaża z miejscem do grillowania

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła zadanie polegające na stworzeniu terenu rekreacyjnego, poprzez zagospodarowanie placu, zlokalizowanego przy boisku sportowym - ul. Królewskie Wzgórze, w dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku.Projekt miał na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z umożliwieniem rozpalania grilla w jego obrębie. Urządzenie całości terenu w formie zielonej plaży, umożliwi swobodny wypoczynek a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.

Zakres zadania obejmował:

- elementy małej architektury, w tym:
trzy altany ogrodowe, sześć stołów, dziesięć ławek oraz pięć koszy na odpady (w tym dwa na odpady z paleniska),
- nasadzenia zieleni,
- wykonanie ogrodzenia,
- urządzenie terenu w formie „zielonej plaży” - w tym dojścia piesze.

Wykonawca robót: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z miejscowości Borzestwoska Huta.
Czas realizacji robót: listopad - grudzień 2016 r. 

Wykonawca dokumentacji projektowej: KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne Bartłomiej Figur z Gdańska
Czas opracowania: luty - kwiecień 2016 r. 


Aktualizacja 29.11.2016 r.

24 listopada br. podpisana została umowa na realizację zadania z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z miejscowości Borzestwoska Huta. Zgodnie z podpisanym dokumentem, Wykonawca na realizację ma czas do 15 grudnia br.

Aktualizacja 17.10.2016 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w dniu 13 października 2016 r. ogłosiła przetarg, polegający na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki - Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania, w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2016". W ramach zadania przewiduje się wykonanie zagospodarowania terenu na cele stworzenia terenu rekreacyjnego z miejscami grillowymi wraz z dojściami.
Założenia przedsięwzięcia: 


budowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni żwirowej - gliniastej,
2. budowa trzech wiat biesiadnych z miejscami grillowymi wraz z ogrodzeniem, 
3. zagospodarowanie pozostałego terenu na miejsce wypoczynku w postaci tzw. zielonej plaży.
Zakres rzeczowy zamówienia:


1) roboty ziemne;
2) nawierzchnie:
a) dojścia; 
b) ciągi komunikacyjne; 
c) nawierzchnie związane z elementami małej architektury; 
3) mała architektura: 
a) dostawa i montaż wiaty wraz z posadowieniem; 
b) dostawa i montaż ławek;
c) dostawa i montaż stołu i ław biesiadnych; 
d) dostawa i montaż koszy na śmieci; 
e) dostawa i montaż pojemników na popiół wraz z posadowieniem; 
f) dostawa i montaż tablicy z regulaminem; 
g) ogrodzenie; 
4) wycinka zieleni, nasadzenia, humusowanie, obsiew trawą; 
5) 12 miesięczna pielęgnacja zieleni; 
6) wykonanie tablicy informacyjnej. 

Termin składania ofert: piątek, 28.10.2016 r.
Planowany termin zakończenia robót: 15.12.2016 r.


Aktualizacja 3 lutego 2016 r.

podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne Bartłomiej Figur z Gdańska. Wybrany Wykonawca na wykonanie projektu ma czas do 29 kwietnia br.