Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła zadanie, polegające na wykonaniu odcinka drogi dojazdowej do budynku ul. Marynarki Polskiej 134.Do budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134 nie prowadziła żadna droga dojazdowa. Mieszkańcy dojeżdżali do budynku w sposób zagrażający przechodniom i rowerzystom. Celem polepszenia komfortu oraz bezpieczeństwa, wykonano drogę dojazdową o długości 13 m, dzięki rozbiórce istniejącego i nieużywanego muru znajdującego się przy placówce MOPR.

Zakres zadania obejmował:

Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Marynarki Polskiej 134:

1) Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia;
- rozbiórka fundamentów ogrodzenia;
- utwardzenie terenu na długości około 13m, szerokości około 6m;
- odtworzenie terenu.

Wykonawca:
 JUMAR z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji: 19.09.2016 r. - 30.11.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 25 tys. zł