Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zakończyła zadanie polegające na doposażeniu, rewaloryzacji i remoncie istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata na Jasieniu. Dotychczasowe stare, zniszczone zabawki zastąpiono nowymi urządzeniami zabawowymi. Unowocześnienie placu zabaw poprawiło atrakcyjność parku a także ożywiło ten rejon Jasienia. Nowa inwestycja zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku, a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród parkowej zieleni.Dokumentacja projektowa: Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko z Gdańska
Termin wykonania DP: czerwiec 2016 r.
Wartość umowy DP
: ok 4 tys. zł
Wykonawca: Usługi Budowlane Michał Bedra z Gdańska
Termin realizacji
: listopad - grudzień 2016 r.
Wartość umowy: 130 tys. zł