W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadnie związane z uzupełnieniem istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego naprzeciw szkoły w nowe urządzenia sportowe i zabawowe. Obecnie miejsce to jest ulubioną trasą osób uprawiających jogging, Nordic Walking, biegi przełajowe i na orientację oraz kolarstwo terenowe.

 

Kompleks składa się z siłowni dla dorosłych i młodzieży oraz z mini placu zabaw dla dzieci, zamontowany również został stojak na rowery. Powstało miejsce relaksu, służące szkole i mieszkańcom do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, o każdej porze roku. Może być również miejscem spotkań dla seniorów i dla spacerujących z dziećmi mam, a także promować międzypokoleniowe wychowywanie poprzez ruch. Dokumentacja projektowa: Proinwesta Anna Waniewska
Termin wykonania dokumentacji proj.: marzec-czerwiec 2016 r.
Koszt wykonania dokumentacji proj.: ok. 7 tys. zł
Termin realizacji listopad-grudzień 2016 r.
Wykonawca: Taksicom Jerzy Stępień (wartość umowy: ok. 27 tys. zł)
Wykonawca: ERFIT Karolina Drożyńska (wartość umowy: ok. 21 tys. zł)

Aktualizacja 09.11.2016 r. 
Z uwagi na zakres prac, wykonawcy mieli możliwość składania ofert częściowych. Po przeprowadzonym postępowaniu publicznym zamówienie zostało udzielone dwóm wykonawcom. Umowy na realizację zadania zostały podpisane 2 listopada, a wybrane firmy na realizację zadania mają 40 dni - licząc od daty podpisania umów. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. 

Część I – urządzenia zabawowe i małej architektury:
• huśtawkę trzystanowiskową, 
• piaskownicę, 
• huśtawkę wagową, 
• kiwak na sprężynie - źrebak, 
• ławki, 
• kosze na śmieci, 
• stojak rowerowy,
• tablica regulaminowa. 

Wykonawca: Jerzy Stępiń z Gdańska 


Część II – urządzenia siłowni:
• prasa nożna + wioślarz, 
• biegacz + orbitrek, 
• twister + wahadło, 
• wyciąg górny + wyciskanie siedząc.

Wykonawca:Karolina Drożyńska z Gdańska Aktualizacja 29.09.2016 r.


W czerwcu 2016 r. otrzymaliśmy dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie mające na celu wybór Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada br.