Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach BO 2016, zakończyła realizację zadania, którego celem była rewitalizacja terenu wzdłuż budynku Chodkiewicza 17 w Gdańsku – Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom „Chodkiewicza 17". Budynek przy ul. Chodkiewicza 17 to blok mieszkalny w obrębie którego, była nie utwardzona droga oraz zniszczony chodnik z płyt betonowych. Warunki terenowe doprowadzały do wielu niedogodności zarówno dla mieszkańców jak i dla wszystkich korzystających z tego terenu np. służb ratunkowych. Dojazd, parkowanie oraz dojścia np. do pobliskich punktów usługowych, szkoły czy przystanku były mocno utrudnione. Po opadach deszczu na drodze pojawiały się głębokie i rozległe kałuże. Remont drogi i chodnika miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych, poprawę wizerunku osiedla a zarazem i miasta w oczach mieszkańców jak również turystów licznie odwiedzających tę dzielnicę.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

- remontu (wymiany) chodnika - 239,4 m2, 
- remontu (wymiany) nawierzchni drogi - 543 m2, 
- utwardzenia terenu - 324,1 m2, 
- opaski żwirowej - 53,1 m2, 
- odwodnienia terenu 
- kanalizacji deszczowej 8,9m. 

Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) Roboty drogowe: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe. 
2) Kanalizacja deszczowa: - roboty ziemne, - kanały rurowe, - obsypki rurociągów, - studnie rewizyjne, - wpusty uliczne i maty sorbentowe, - przejścia przez studnie, - próby szczelności kanalizacji. 
3) Organizacja ruchu - tymczasowa i docelowa. 4) Odtworzenie elementów środowiska po wykonanych robotach.Wykonawca robót:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HENTAR" Henryk Taraszkiewicz z siedzibą w Suwałkach.
Czas realizacji: 16.08.2016 r. - 30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 157 tys. zł

chod2