Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zrealizowała zadanie, polegające na przebudowie boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku.

Program zadania obejmował remont boiska zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 :

• w miejsce istniejącego, asfaltowego boiska powstało boisko o nawierzchni z trawy sztucznej,
• odwodnienie boiska,
• wyposażenie boiska,
• elementy małej architektury.Efektem realizacji jest: 
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy (w ramach BO 2016) 
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m z nawierzchnią poliuretanową (Program budowy i modernizacji boisk) 

Zakres robót obejmował : 
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m (pole gry 22x41m): 
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
- wyposażenie sportowe boiska, 
- ogrodzenie boiska z dwiema furtkami, 
- piłkochwyty, 
- kształtowanie zieleni,
- utwardzenie terenu przed wejściem na płytę boisk 
- nawierzchnia z kostki betonowej. 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- boisko o nawierzchni z poliuretanu, 
- wyposażenie sportowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, 
- ogrodzenie boiska z furtką, 
- kształtowanie zieleni. 
Odwodnienie boisk 
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej, 
- instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni boisk, 
- instalacja drenażu boiska do piłki nożnej, 
- odwodnienie liniowe dla boiska wielofunkcyjnego. 
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej. 
- Zieleń - wycinka, cięcia redukcyjne i nasadzenia. 

Wykonawca robót: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Czas realizacji: 06.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Łączny koszt realizacji: 678 tys. zł 
Budżet Obywatelski – 400 tys. zł (w tym 374 170 zł – roboty budowlane, 25 tys. zł - dokumentacja)
Środki Gminy Miasta Gdańska - Program budowy i modernizacji boisk 303.766 zł