Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła realizację zadania mającego na celu budowę boiska i siłowni pod chmurką pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Paganiniego oraz schodów terenowych do przystanku autobusowego, przy ul. Powstańców Warszawskich na gdańskim Suchaninie.Zakres zgłoszonego do BO 2016 projektu obejmuje wykonanie:

- dokończenia budowy boiska ogólnodostępnego – przeznaczonego do gry w piłkę siatkową, 
- siłowni pod chmurką - w rejonie istniejącego boiska przy ul. Paganiniego dostawa i montaż elementów siłowni terenowej, stojaków rowerowych,
- schodów terenowych na skarpie z ul. Paganiniego w miejscu wydeptanej ścieżki do przystanku autobusowego "Suchanino" wraz z fragmentem chodnika w okolicy kładki nad ul. Powstańców Warszawskich.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Auto Max Łukasz Konkel z Miechucina 
Czas realizacji robót: październik- listopad 2016 r. 
koszt realizacji robót: 147 500 zł 

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Rafał Lehmann z Kiełpina
Czas realizacji robót: październik- grudzień 2016 r. 
koszt realizacji robót: 63 262,66 zł 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Auto Max Łukasz Konkel z Miechucina 
Czas realizacji robót: październik- listopad 2016 r. 
koszt realizacji robót: 22 755 zł 

Wykonawca dokumentacji projektowej: Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal z Gdańska
Czas opracowania: 26.01.2016 r. - 29.04.2016 r.
Koszt opracowania: 21 033 zł