Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła realizację zadania polegającego na budowie nowych miejsc parkingowych przy ul. Abrahama w Gdańsku. W ramach realizacji powstało 20 miejsc parkingowych z kostki brukowej zlokalizowanych przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór, na odcinku od nieruchomości 41 do wjazdu na teren dawnej przepompowni Polanka. Nowe miejsca są niezbędne dla mieszkańców i osób przyjeżdżających do pobliskiego kościoła.Wykonawca robót budowlanych: PBH JUMAR Sp. z o.o. 
Czas realizacji: 31.08.2016 r. - 30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 51 660 zł