Zakończyliśmy zadanie związane z remontem chodnika przy ul. Zielony Trójkąt 1, wzdłuż budynku SP 69 w ramach BO 2017. W ramach zadania wyremontowano chodnik o długości ok. 150 m.Inwestycja obejmowała:

1. Remont chodnika przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku m.in.:
a) rozbiórkę istniejącego chodnika
b)wykonanie nawierzchni chodnika o długości ok. 150 m 
c) wymianę krawężników betonowych
d)regulację wysokościową studzienek 
e) wykonanie trawników

Wykonawca: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
Czas realizacji: sierpień - październik 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 95 tys. zł

trojkat po 2