Zakończyła się modernizacja ul. Dworskiej 32. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania został wykonany remont chodnika, drogi z kostki betonowej oraz utwardzenie terenu.Prace obejmowały:

a) budowę 25 miejsc parkingowych 
b) remont nawierzchni ulicy i chodnika
c) budowę systemu odwodnienia
d) regulację i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej
e) wykonanie trawników
f) rozebranie placu zabaw
g) dostawienie elementów małej architektury

Koszt realizacji: ok. 229 tys. zł
Wykonawca: Trakt Sp. z o.o. Sp. K.
Czas realizacji: sierpień - październik 2017 r.