Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - „Centrum Sportowe Morena” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przedmiotem zamówienia była realizacja "Centrum Sportowego Morena” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, obejmująca przebudowę boisk szkolnych na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 20 przy ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku. 


W ramach realizacji inwestycji zrealizowano: -
- przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami oraz dojściami pieszymi, zaprojektowano boisko
wielofunkcyjne z polami do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną i koszykówkę; 


- budowę profesjonalnego, pełnowymiarowego boiska do gry w siatkówkę plażową o nawierzchni piaskowej oraz z siedziskiem dla sędziego, wraz z piłkochwytami oraz dojściami pieszymi;

- budowę strefy aktywności fizycznej z urządzeniami do street workoutu;

- budowę strefy wypoczynku i rekreacji; 

- montaż elementów małej architektury w zakresie ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem w obrębie boisk i strefy aktywności fizycznej;

- wykonanie nowych nasadzeń, uporządkowanie terenów zielonych w obrębie projektowanych boisk oraz strefy aktywności fizycznej; 

- modernizację istniejącego oświetlenia w obrębie projektowanych boisk; - wykonanie oświetlenia dla strefy aktywności fizycznej oraz strefy rekreacji i wypoczynku; 

- przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanych boisk. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 
- roboty geodezyjne i przygotowawcze; 
- roboty rozbiórkowe i demontaże: • rozbiórka nawierzchni asfaltowej; • rozbiórka nawierzchni pieszo-jezdnych z płyt betonowych; • demontaż piłkochwytów boiska oraz urządzeń sportowych wyposażenia boisk; • demontaż oświetlenia boiska wielofunkcyjnego; 
- roboty budowlane: • budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej; • budowa boiska o nawierzchni piaskowej; • budowa piłkochwytów; • budowa dojść pieszych; • montaż sprzętu sportowego (bramki, zestawy do koszykówki); • montaż siedziska dlasędziego; • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice); • montaż systemowego zestawu sprawnościowego typu Street Workout oraz ścieżki zdrowia typu parkrun (tor przeszkód); 
- roboty elektryczne: budowa oświetlenia zewnętrznego w strefie boisk – wielofunkcyjnego i siatkówki plażowej, aktywności fizycznej oraz rekreacji i wypoczynku; 
- roboty sanitarne: instalacja kanalizacji deszczowej; 
- roboty ziemne i porządkowe, zakładanie trawników i rekultywacja istniejących, nasadzenia zieleni; 
- pielęgnacja nasadzeń i nawierzchni trawiastej przez
okres 1 roku; 
- inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obsługi, szkolenie personelu.

Czas realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2017 r.
Wykonawca: Elsik
Koszt realizacji zadania : 448 950,00 zł 

Stan realizacji 19.12. 2017 r.

Prace przy budowie Centrum Sportowego Morena w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zakończyły się. Zakończyły się już procedury odbiorowe. 

Stan realizacji 22.11.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonywane są dojścia piesze do boiska, trwają również prace związane z montażem piłkochwytów oraz małej architektury.

Stan realizacji 06.11.2017 r.

Na terenie budowy trwają roboty ziemne. Do tej pory w znacznym stopniu wykonana została kanalizacja i odwodnienie liniowe. Ustawione zostały również betonowe obrzeża boiska. Przygotowywane jest podłoże pod nawierzchnię.

Stan realizacji 18.10.2017 r.

Obecnie na terenie placu budowy trwają prace ziemne związane z przygotowaniem terenu.

Stan realizacji 27.09.2017 r.

18 września z firmą Elsik z miejscowości Lniska podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Wybrany Wykonawca na zrealizowanie inwestycji ma czas do końca stycznia 2018 r.