Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej w ramach BO

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przygotowujemy się do opracowania projektu budowy boiska w rejonie ul. Kampinoskiej i Srebrnej ( teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działkach o nr: 918/2, 922/4, 923/4, obręb 303).

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w lokalizacji wskazanej we wniosku do Budżetu Obywatelskiego, jak również braku możliwości znalezienia spełniającej założenia wniosku lokalizacji zastępczej na terenie dzielnicy, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji i  zakresu. 

W ramach zagospodarowania zostanie zaprojektowany park,  w którym znajdować powinny się między innymi: dojścia do parku od strony ul. Srebnej, ścieżki, ławki, hamaki, miejsce do grillowania, tarasy wypoczynkowe i leżanki na skarpach,  elementy edukacji (łąki kwietne z domkami dla motyli) i zabawy (ścieżki sensoryczne), plac zabaw dla starszych dzieci (duże otwarte zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych), plac zabaw dla najmłodszych (linaria, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe w typie pajęczyn, domki dla dzieci).

Wniosek zakładał stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni sportowej wyposażonej w oświetlone i ogrodzone boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x20 metrów i nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko miało być przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną.

 

Aktualizacja, 25.07.2022 r.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z firmą Kerria Piórkowski sp. j. Koszt prac to ponad 64 tys. złotych. Projekt ma być opracowany w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 24.06.2022 r.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Kerria Piórkowski sp. j - 64 452,00 zł
  2. Active Line Marcin Taczalski - 100 203,18 zł

Aktualizacja, 15.06.2022 r.

Ogłoszono kolejne postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Oferty można składać do 22 czerwca. Prace projektowe mają zakończyć w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 7.06.2022 r.

Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną odstąpił od podpisania Umowy, a kolejny Wykonawca, złożył ofertę cenową, na kwotę 66 666,00 zł brutto, która przekracza o 23 666,00złkwotę,którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia planowanej kwoty do wysokości ceny oferty.

Aktualizacja, 23.05.2022 r.

W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Kerria Piórkowski sp.j - 58 431,15 zł
  2. Support Barbara Oleksiak - 66 666,00 zł
  3. Diogenes Studio sp. z o.o - 113 160,00 zł

Aktualizacja, 13.05.2022 r.

Ogłosiliśmy ponowne postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. W projekcie zostanie ujęty również zakres zadania Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. "Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej". Na oferty czekamy do 19 maja br. Prace projektowe mają potrwać do końca 2022 r.

Aktualizacja, 23.03.2022 r.

Przygotowujemy się do ogłoszenia ponownego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, która sporządzona zostanie na bazie opracowanego projektu koncepcyjnego. Postępowanie planujemy ogłosić w nadchodzących tygodniach.

Aktualizacja, 18.02.2022 r.

Biuro projektu odstąpiło od realizacji umowy.

Aktualizacja, 03.11.2021 r.

Trwają uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z kompetentnymi jednostkami miejskimi. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na 2022 rok.

Aktualizacja, 26.01.2021 r.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z firmą OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE sp.z o.o. Koszt projektu wyniesie niecałe 21 tys. Prace nad projektem zakończą się w sierpniu 2021 r.

Aktualizacja, 1.12.2020 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie projektu budowy boiska w rejonie ul. Kampinoskiej i Srebrnej (teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działkach o nr: 918/2, 922/4, 923/4, obręb 303). W ramach zagospodarowania zostanie zaprojektowany park,  w którym znajdować powinny się między innymi: dojścia do parku od strony ul. Srebnej, ścieżki, ławki, hamaki, miejsce do grillowania, tarasy wypoczynkowe i leżanki na skarpach elementy edukacji (łąki kwietne z domkami dla motyli) i zabawy (ścieżki sensoryczne), plac zabaw dla starszych dzieci (duże otwarte zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych), plac zabaw dla najmłodszych (linaria, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe w typie pajęczyn, domki dla dzieci). Projekt budowlany ma być podpisany w 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 grudnia.

Aktualizacja 16.12.2019 r.
W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce konieczny będzie wybór lokalizacji zastępczej. Zmiana lokalizacji skuktuje koniecznością opracowania nowej dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.

Aktualizacja 12.04.2018 r.


3 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do lipca 2018 r.