Trwają prace nad opracowaniem  projektu budowy boiska w rejonie ul. Kampinoskiej i Srebrnej ( teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działkach o nr: 918/2, 922/4, 923/4, obręb 303).

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w lokalizacji wskazanej we wniosku do Budżetu Obywatelskiego, jak również braku możliwości znalezienia spełniającej założenia wniosku lokalizacji zastępczej na terenie dzielnicy, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji i zmienie zakresu. 

W ramach zagospodarowania zostanie zaprojektowany park,  w którym znajdować powinny się między innymi: dojścia do parku od strony ul. Srebnej, ścieżki, ławki, hamaki, miejsce do grillowania, tarasy wypoczynkowe i leżanki na skarpach,  elementy edukacji (łąki kwietne z domkami dla motyli) i zabawy (ścieżki sensoryczne), plac zabaw dla starszych dzieci (duże otwarte zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych), plac zabaw dla najmłodszych (linaria, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe w typie pajęczyn, domki dla dzieci).

Wniosek zakładał stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni sportowej wyposażonej w oświetlone i ogrodzone boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x20 metrów i nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko miało być przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną.

 

 

Aktualizacja, 03.11.2021 r.

Trwają uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z kompetentnymi jednostkami miejskimi. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na 2022 rok.

Aktualizacja, 26.01.2021 r.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z firmą OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE sp.z o.o. Koszt projektu wyniesie niecałe 21 tys. Prace nad projektem zakończą się w sierpniu 2021 r.

Aktualizacja, 1.12.2020 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie projektu budowy boiska w rejonie ul. Kampinoskiej i Srebrnej ( teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działkach o nr: 918/2, 922/4, 923/4, obręb 303). W ramach zagospodarowania zostanie zaprojektowany park,  w którym znajdować powinny się między innymi: dojścia do parku od strony ul. Srebnej, ścieżki, ławki, hamaki, miejsce do grillowania, tarasy wypoczynkowe i leżanki na skarpach elementy edukacji (łąki kwietne z domkami dla motyli) i zabawy (ścieżki sensoryczne), plac zabaw dla starszych dzieci (duże otwarte zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych), plac zabaw dla najmłodszych (linaria, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe w typie pajęczyn, domki dla dzieci). Projekt budowlany ma być podpisany w 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 grudnia.

Aktualizacja 16.12.2019 r.
W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce konieczny będzie wybór lokalizacji zastępczej. Zmiana lokalizacji skuktuje koniecznością opracowania nowej dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.

Aktualizacja 12.04.2018 r.


3 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do lipca 2018 r.