Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przystąpiliśmy się do realizacji zadania związanego z budową wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w ogrodowej i zielonej dzielnicy Gdańska dla mieszkańców i uczniów SP 29 w Gdańsku.

Obecnie dzielnica nie dysponuje żadnym nowoczesnym i gwarantującym bezpieczeństwo zapleczem sportowym. Utworzenie obiektu umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców. Bezpośrednia bliskość szkoły pozwoli w bezpiecznych i komfortowych warunkach dzieciom i młodzieży szkolnej rozwijać zdrowy styl życia i poprawiać ogólną sprawność fizyczną. Obiekt ma również umożliwiać organizację zawodów sportowych na skalę miejską.

Jednocześnie realizowane będą projekty w Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0 oraz 3.0., w ramach odpowiednio Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano:
- wykonanie oświetlenia terenu,
- wykonanie bieżni,
- wykonanie skoczni,
- ułożenie chodnika,
- uporządkowanie terenu pod przyszłe boisko,
- wyposażenie w elementy małej architektury.

Wykonawca: Konkel Ireneusz F.H.U. AUTO Sport 
Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2019 r.
Koszt inwestycji: prawie 233 tysiące złotych

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na terenie inwestycji w ramach jej kolejnego etapu będzie realizowane boisko.


Mapa poglądowa terenu inwestycji
Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Widok po zakończeniu realizacji zadania:
SPMialkiSzlak 14
Aktualizacja 29.04.2019 r.

25 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Na realizację Wykonawca, F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel, ma czas do sierpnia 2019 r.

Aktualizacja 09.04.2019 r.
Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel. Wkrótce zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.