Przystąpiliśmy do realizacji zadania z BO 2018, związanego z wykonaniem Dzielnicowego Centrum Zabawy Rekreacji i Wypoczynku.

Realizacja zadania zakłada wykonanie Centrum na trawiastym terenie w dzielnicy Młyniska (pow. ok. 2 tys. m2) - teren Szkoły Podstawowej nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- plac zabaw z wielofunkcyjnym urządzeniem zabawowym,
- siłownię plenerową z urządzeniami do ćwiczeń ruchowych,
- strefę odpoczynku w postaci ławek rekreacyjnych,
- stół do gry w szachy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- rozebranie istniejącego ogrodzenia zieleńca,
- nasadzenia zieleni.

Termin realizacji: styczeń - lipiec 2019 r.
Wykonawca:
Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBero Jerzy Bernardyn, ul. Nowiny 28G/1 80-020 Gdańsk
Koszt realizacji:
196 tys. zł.

SP 69 3Widok po zakończeniu zadania:
SP69ZielonyTrojk 08 19 6Aktualizacja 06.06.2019 r.
Zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe na szkolnym placu zabaw, a także ułożono nową nawierzchnię placu. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, jak również stół do gry w piłkarzyki oraz stół do gry w szachy. Dokonano także montażu ławek rekreacyjnych oraz nasadzeń zieleni.

SP 69 06 19 17Aktualizacja 08.04.2019 r.
31 stycznia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBero Jerzy Bernardyn  na kwotę 196 000 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty do końca lipca 2019 r.

Aktualizacja 12.04.2018 r.
30 marca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur z Gdańska. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do lipca 2018 r.