Zrealizowaliśmy zadanie związane z budową miejsca zabawy, rekreacji i sportu przy ul. Grobla IV w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.


Złożony wniosek zakładał utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej nr 50. Planowane prace uwzględniały rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci, modernizację istniejących urządzeń oraz doposażenie w zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki i domki zabawowe. Wniosek obejmował również montaż siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu w tor przeszkód i zestaw sprawnościowy. Dodatkowo inwestycja obejmowała będzie zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

W ramach projektu zrealizowano:
- demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw,
- wymianę nawierzchni na terenie placu zabaw na nawierzchnię wylewaną,
- zastosowanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia siłowni plenerowej,
- montaż urządzeń na placu zabaw (zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa, dwa urządzenia sprężynowe, karuzela z trzema siedziskami),
- montaż urządzeń siłowni plenerowej ("biegacz", "wioślarz", wyciąg górny),
- montaż urządzeń do kalisteniki (zestaw sprawnościowy do kalisteniki, drabinka do ćwiczeń),
- montaż ławki i kosza na odpady,
- ogrodzenie terenu placu zabaw.

Czas realizacji: maj 2019 - czerwiec 2019
Koszt realizacji: ok. 150 tys zł. 
Wykonawca: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski


Widok przed realizacją zadania


Widok po zakończeniu zadania

SP50Grobla 06 19 16Aktualizacja 16.05.2019 r.
W dniu 10.05.2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację robót budowlanych ze zwycięzcą przetargu, firmą ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z Małkini Górnej. Na realizację zadania wykonawca ma czas do połowy sierpnia 2019 r.

Aktualizacja 09.04.2019 r.
Dokumentację projektową dla powyższego zadania opracowała w lipcu 2018 r. firma LandAR Projects Sp. z o.o. Przygotowujemy się do rozpoczęcia procedury przetargowej.