Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Multi Park: Ogłoszono przetarg na nowe place zabaw - BO 2023

Realizacja zadania pn. "Multi Park cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw, os. Pięć Wzgórz/os. Miłe" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

W ramach zadania planowana jest realizacja:

1. Wybiegu dla psów,
2. Placu zabaw (dodatkowe urządzenia),
3. Oświetlenia ciągu pieszego.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcą na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2024 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

716 Boisko5Wzgrz 29 09 21 2

Aktualizacja, 20.02.2024 r.

 

Previous Next

 

Aktualizacja, 14.11.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 478 tys. zł.  Wpłynęła jedna oferta:

1. Educarium - 938 000,00 zł

Aktualizacja, 23.10.2023 r.

Ogłoszono przetarg na realizację placów zabaw w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Jeden z placów zabaw zostanie doposażony. Ponadto przewidziano budowę dużego, nowego placu. W zakresie zadania ujęto również budowę dojścia od ul. Porębskiego. W zakresie opcjonalnym ujęto budowę dodatkowego małego placu zabaw  Otwarcie ofert przewidziano 14 listopada. Realizacja ma potrwać 22 tygodnie od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 7.08.2023 r.

Umowę na realizację podpisano z firmą ERFIT Bartosz Lademann. Koszt to niecałe 130 tys. zł. Koniec prac przewidziano w listopadzie 2023 r.

Aktualizacja, 3.08.2023 r.

W postępowaniu na budowę wybiegu dla psów  wpłynęły 3 oferty, które są analizowane:

  1. ERFIT Bartosz Lademann - 124 900,00 zł
  2. AUTO-SPORT Sp. z o.o., Sp. k - 154 980,00 zł
  3. Nel Ogrody Sp. z o.o. - 221 400,00 zł

Aktualizacja, 25.07.2023 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację wybiegu dla psów w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja ma potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano 1 sierpnia.