Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Skatepark Jar Wilanowska - etap I w ramach BO 2019

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Realizacja zadania związanego z budową Skatepark Jar Wilanowska - etap I.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania, w tym m.in.:
a) budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej,
b) budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku,
c) budowę oświetlenia skateparku,
d) budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki typu „BOWL”,
e) wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady,
f)  wykonanie nasadzeń,
g) odtworzenie terenu.

Zadanie będzie realizowane razem z zadaniem BO 2021, dotyczącym II etapu budowy skateparku.

 

Jar wilanowska

Aktualizacja, 18.07.2022 r.

Odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Wykonawca praktycznie nie rozpoczął realizacji robót, a materiały dostarczone na teren budowy są niewiadomego pochodzenia (Wykonawca nie przedstawił do akceptacji żadnych wniosków materiałowych) nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego.Zamawiający nie stwierdził jakiegokolwiek postępu prac mimo upływu okresu ponad 1 miesiąca od określonego w umowie terminu zakończenia realizacji prac, również Wykonawca nie przedstawił żadnych dokumentów przerobowych.

Aktualizacja, 17.05.2022 r.

Rozpoczęto prace ziemne pod przyszły skatepark. Teren został ogrodzony.

Aktualizacja, 3.01.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zakresu z BO 2019 i BO 2021r. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski. Koszt prac to 819 tys. złotych.

Aktualizacja, 17.12.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Mizan" Sławomir Ossowski.

Aktualizacja, 15.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 721.610,00 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. FB Jelcz Sp. z o.o. - 992 800,81 zł
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski - 819 000,00 zł.

Aktualizacja, 25.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w ramach BO 2019 i 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 15 listopada. Realizacja ma potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 14.07.2021 r.

Z uwagi na fakt, że jedyna złożona oferta przewyższa budżet założony na realizację zadania, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

8 lipca odbyło się otwarcie ofert w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 721.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest analizowana.

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski - 819 000,00 zł.

Aktualizacja, 22.06.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 8 lipca. Zakończenie prac przewidziano w 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Aktualizacja 11.07.2019 r.
Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Opracuje ją firma MG Invent Mariusz Gruchała z Gdańska, w terminie do listopada 2019 r. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie ponad 17 tysięcy złotych.