Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zagospodarowanie skweru przy ul. Krasickiego.

W ramach zadania przewidziano:
- ułożenie nowej nawierzchni skweru (nawerzchnia z płytek betonowych),
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- nasadzenia zieleni, założenie trawnika,

Zakończenie realizacji: lipiec 2023 r.

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z.o.o.

Koszt: 364 tys. zł

 

Krasickiego

SkwerKrasickiego 001

Widok po zakończeniu realizacji:

krasickiego2

 

Aktualizacja, 23.01.2023 r.

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem placu przy ul. Krasickiego. Układana jest nawierzchnia z płyt betonowych  oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych. Wykonano dojścia w sąsiedztwie drzew z nawierzchni mineralnej. Ostatnim etapem prac będzie założenie trawników i nasadzenia zieleni, w tym 3 drzew i obsadzenie ogrodu deszczowego.

Krasickiego

Aktualizacja, 12.12.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 364 tys. złotych. Realizacja zadania potrwa do końca lipca 2023 r.

 

Aktualizacja, 30.11.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie umowa zostanie podpisana z firmą WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

Aktualizacja, 18.10.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 200.796,00 zł. Wpłynęło 6 ofert,  które są obecnie analizowane:

  1. TRAKT Sp. z o o. Sp. kom. - 455 217,37 zł
  2. Gdańskie Wody sp. z o.o. - 811 692,25 zł
  3. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 364 080,00 zł
  4. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 381 233,52 zł
  5. UNION INVEST Sp. z o.o. - 570 425,83 zł
  6. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 618 091,59 zł

Aktualizacja, 13.10.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 18 października.

Aktualizacja, 10.10.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 13 października.

Aktualizacja, 26.08.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Aktualizacja, 22.08.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 200.796,00 zł, Wpłynęła jedna oferta, która będzie analizowana:

1. UNION INVEST Sp. z o.o. - 759.173,99 zł

Aktualizacja, 29.07.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcia ofert zaplanowano na 17 sierpnia. Prace mają potrwać ponad 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 21.06.2021 r.

Przetarg został unieważniony. W dniu 10.06.2021 r. Zamawiający otrzymał postanowienie WUiA-IV.6743.993-1/2021.MAK.188028, w którym został nałożony obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonym zgłoszeniu w
terminie do dnia 30.08.2021 r. W związku z powyższym i koniecznością usunięcia nieprawidłowości potrzebny jest czas na dokonanie tych poprawek. Zgłoszenie robót jest konieczne do realizacji zadania, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia. Wyłoniony w wyniku postępowania wykonawca nie mógłby rozpocząć wykonywania robót, których dotyczy zgłoszenie, do czasu usunięcia nieprawidłowości w zgłoszeniu. Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku przyjęcia przez organ, że braki i nieprawidłowości nie zostały uzupełnione, organ może wnieść sprzeciw zgodnie z art. 30 ust. 5c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, kiedy będzie możliwe przystąpienie do wykonywania robót, których dotyczy zgłoszenie. W związku z opisanymi wyżej okolicznościami w tym momencie dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Z tego powodu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

Aktualizacja, 23.02.2021 r.

Ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania. Realizacja inwestycji ma potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest na początku kwietnia.

Aktualizacja, 18.09.2020 r.

Przetarg został unieważniony. O ogłoszeniu kolejnego przetargu będziemy informowali.


Aktualizacja 20.08.2020 r.

W związku ze spływającymi pytaniami oferentów czas na składanie ofert został wydłużony do 18 września 2020 r. 

Aktualizacja 13.08.2020 r.

Ogłoszony został ponowny przetarg na realizację zadania. Na oferty czekamy do 19 sierpnia 2020 r.

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że najniższa oferta przekraczała założony budżet zadania. Przetarg zostanie powtórzony.

Aktualizacja, 22.06.2020 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Łącznie wpłynęło 6 ofert, z których najniższa opiewa na 263 tys. złotych. Na realizację zadania zabezpieczono 201 tys. złotych. Oferty są obecnie analizowane.

Aktualizacja, 30.04.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Prace mają potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty poznamy w drugiej połowie maja.