Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Multi Park Morena w ramach BO 2019

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Rozpoczęto realizację zadania związanego z kompleksowym zagospodarowaniu terenu przy ulicy Królewskie Wzgórze. W ramach zadania jednocześnie zostaną zrealizowane projekty Multi Park Morena z BO 2019 i 2020.

Celem inwestycji jest wykonanie robót dla zadania „Multipark Morena”  na podstawie projektu  obejmujących m.in.:

 • montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną
 • przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach
 • montaż linarium na skarpie
 • montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide
 • budowę Miasteczka Ruchu Drogowego
 • montaż altan parkowych
 • montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu
 • budowę toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack
 • montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem,
 • budowę altany parkowej
 •  budowę chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych
 • budowę oświetlenia terenu
 • budowę punktu widokowego
 • wykonanie nasadzeń krzewów 
 • wykonanie trawników

Termin realizacji: wiosna 2022 r.

Piecki Migowo

 

Aktualizacja, 20.05.2022 r.

Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej, placu kalisteniki, wybiegu dla psów. Ponadto wykonano konstrukcję pumptracka.

20220519 143724

Aktualizacja, 30.03.2022 r.

Niemal gotowe jest miasteczko ruchu drogowego, na którym zamontowano już oznakowanie pionowe. Rozpoczęto również prace związane z wykonaniem nawierzchni pumptracka.

MultiPark Morena 30 03 22 1

Aktualizacja, 7.02.2022 r.

Podpisano aneks wydłużający prace do końca kwietnia 2022 r.

Aktualizacja, 14.01.2022 r.

MultiParkMorena 31

 

Realizacja projektu Multi Park Morena w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego trwa. Informacje dotyczące zaangażowania prac, które przekazaliśmy w ostatnim czasie do wiadomości publicznej były mało precyzyjne i mogły wprowadzać mieszkańców w błąd, za co przepraszamy. Aby wyjaśnić niedomówienia czujemy się w obowiązku doprecyzowania informacji o stanie realizacji poszczególnych elementów Multi Parku:

 1.  Siłownia zewnętrzna: wykonano nawierzchnię pod urządzenia i zamontowano urządzenia siłowni. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe oraz uzupełnienie nawierzchni, działania te planowane są przed odbiorami końcowymi inwestycji.
 2.  Strefa rozrywkowa na skarpie: zamontowano zjeżdżalnię rurową, wykonano konstrukcję

i fundamenty linarium, ustawiono pnie do wspinaczki na skarpie. Montaż lin planowany jest przed odbiorami końcowymi. Do wykonania pozostaje dojście do zjeżdżalni, ostateczne wyprofilowanie skarpy oraz założenie zieleni na zboczu. Prace te wykonywane będą przy sprzyjającej pogodzie.

 1.  Wybieg dla psów: wykonano prace ziemne i ogrodzenie terenu. Pozostaje do wykonania wyposażenie wybiegu, a także furtki i brama techniczna, których montaż przewidziany jest przed odbiorami inwestycji.
 2.  Strefa Street Workout: ułożono nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia. Przed odbiorami inwestycji przewidziane jest uzupełnienie nawierzchni.
 3.  Pumptrack: wykonano część robót ziemnych przy budowie konstrukcji toru (ok. 20%). Roboty zostały przerwane ze względu na warunki zimowe i zostaną wznowione przy korzystniejszej pogodzie. Po ułożeniu konstrukcji toru konieczne będzie jeszcze wykonanie nawierzchni bitumicznej, prace te wykonywane przy właściwych dla tej technologii warunkach pogodowych.
 4.  Miasteczko ruchu rowerowego: wykonano część robót ziemnych i ułożono część obrzeży (zaawansowanie ok. 40%). Roboty zostaną wznowione przy korzystniejszej pogodzie. Nawierzchnia bitumiczna oraz oznakowanie poziome i pionowe będą wykonane przy wymaganych dla tej technologii warunkach pogodowych.
 5.  Ścieżki: wykonano około 80% zakresu, do wykonania pozostaje jeszcze nawierzchnia mineralno-żywiczna głównego ciągu we wschodniej części Multi Parku oraz ukończenie chodnika z płytek betonowych w okolicy miasteczka ruchu rowerowego. Prace te wykonywane będą przy sprzyjającej pogodzie.
 6.  Oświetlenie: wykonano około 80% prac w zakresie okablowania (tj. ułożenia linii kablowej i wykonania fundamentów słupów oświetleniowych), do wykonania pozostaje pozostała część i montaż słupów wraz z oprawami.

Aby nie doprowadzać do dewastacji urządzeń na etapie prac budowlanych poszczególne elementy wyposażenia i małej architektury montowane będą bezpośrednio przed odbiorami inwestycji. Z tego samego powodu wtedy też wykonana zostanie zieleń.

 1.  Przewidziany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 skatepark jest na etapie procedowania wymaganej do realizacji robót decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz pozwolenia na wycinkę. Przetarg na wykonanie skateparku planujemy ogłosić w I kwartale 2022 r., tak aby roboty mogły być prowadzone w dalszej części roku. Podkreślamy, że terminy realizacji są uzależnione od przebiegu procedury przetargowej, która w obecnych warunkach rynkowych jest trudna do przewidzenia.

W trakcie realizacji robót mogą występować niedociągnięcia, które Wykonawca jest zobowiązany poprawić przed odbiorem inwestycji. Do czasu zakończenia inwestycji Multi Park jest placem budowy i ze względów bezpieczeństwa nie należy korzystać z wykonanych już elementów zagospodarowania. Uwzględniając okres zimowy zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełomie kwietnia/maja 2022 roku, a korzystanie z Parku możliwe będzie w czerwcu 2022 r. po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu wymaganych zgód. Przepraszamy za przedłużającą się budowę tego złożonego i zróżnicowanego pod względem zakresu projektu. Z całą pewnością efekt finalny Multi Parku będzie cieszył mieszkańców Gdańska, którzy zyskają niepowtarzalną przestrzeń rekreacyjną.

Aktualizacja, 15.12.2021 r.

W ostatnim czasie Wykonawca zamontował konstrukcję linarium oraz urządzenia strefy street workout, do wykonania pozostała nawierzchnia pod w/w urządzeniami. Trwają roboty przy budowie pumptracka, dokonano wytyczenia geodezyjnego przebiegu ścieżki, trwają prace ziemne, których postęp jest warunkowany obecnie przez warunki atmosferyczne. Ze względu na ruch ciężkiego sprzętu, który mógłby uszkodzić alejki w pobliżu pumptracka i miasteczka ruchu rowerowego, zostaną one wykonane po zakończeniu powyższych prac i w odpowiednich warunkach pogodowych. Ok. 80% ścieżek na terenie Multi Parku zostało wykonane. Postęp dalszych prac jest uzależniony od warunków pogodowych - temperatura poniżej zera i opady śniegu uniemożliwiają prowadzenie prac ziemnych, natomiast pozostałe do wykonania nawierzchnie mineralno-żywiczne, bitumiczne i poliuretanowe wymagają dodatnich temperatur i braku opadów. Udostępnienie całości Multi Parku dla mieszkańców planowane jest na wiosnę 2022 r.

Aktualizacja, 15.11.2021 r.

Wykonawca w ostatnim czasie wykonał fundamenty pod budowę linarium przy skarpie. Obok przewidziany jest montaż zjeżdżalni rurowej, która musi zostać wykonana przed rozpoczęciem prac przy budowie miasteczka ruchu drogowego. Rozpoczęcie budowy miasteczka odetnie dostęp do skarpy, gdzie zaplanowano powyższą zjeżdżalnię. Wykonawca oczekuje obecnie na zamówione elementy zjeżdżalni, które według informacji pozyskanych od dostawcy zostaną dostarczone w drugiej połowie miesiąca.  Po montażu zjeżdżalni rurowej zostanie otwarty front robót w miasteczku ruchu drogowego. Na drugą połowę listopada planowane jest również rozpoczęcie prac przy budowie pumptracka, który wykona firma specjalizująca się w takich realizacjach.

MultiParkMorena 15 11 21 1

Load More
 

Aktualizacja, 26.08.2021 r.

MultiParkMorena 22 09 21 9

Aktualizacja, 26.08.2021 r.

Podpisano aneks wydłużający realizację robót. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r.

Aktualizacja, 3.08.2021 r.

Wykonano część ścieżek dla pieszych. Przygotowano teren pod montaż urządzeń. Procedowany jest aneks wydłużający termin realizacji do końca listopada 2021 r.

MultiParkMorena 03 08 21 13 1

Load More

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Obecnie na terenie inwestycji  trwa inwentaryzacja przyrodnicza niezbędna do uzyskania decyzji derogacyjnej, która umożliwi prowadzenie robót w okresie lęgowym zwierząt. Bez jej uzyskania niemożliwe jest prowadzenie części prac w siedliskach zwierząt, które są pod ochroną.

Aktualizacja, 5.03.2021 r.

Umowę na realizację zadania (zakres BO 2019-2020) podpisano  z Zakładem  Budowlanym Rafał Lehmann. Koszt realizacji (zakres BO 2019 i 2020) wyniesie ponad 1,5 mln złotych. Prace zakończą się w czerwcu 2021 r.

Aktualizacja, 18.02.2021 r.

17 lutego dokonano wyboru wykonawcy dla zadania. Został nim Zakład Budowlany Rafał Lehmann. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 2.02.2021 r.

Na realizację zadania z zakresu BO 2019 i BO 2020 zabezpieczono 1 526 308 zł. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

 1. BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o. - 1.877.000,00 zł
 2. UNION INVEST Sp. z o.o. - 1.734.773,71 zł
 3. EUROVIA POLSKA S.A. - 1.983.597,36 zł
 4. ATTIS Tomasz Obrzut - 2.199 252,12 zł
 5. Zakład Budowlany Rafał Lehmann - 1.518.733,08 zł

Aktualizacja, 31.12.2020 r.

Ogłoszono przetarg na jednoczesną realizację projektów Multi Park Morena z roku 2019 i 2020 r. Termin realizacji określono na czerwiec 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na drugą połowę stycznia.

Aktualizacja 27.01.2020 r.
W związku z rozszerzeniem zakresu projektu o rozwiązania zaproponowane w zwycięskim wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2020, konieczne było zawarcie aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej. Koszt wyniesie ok. 42 tysięcy złotych, natomiast planowany termin opracowania dokumentacji to kwiecień 2020 r.

Aktualizacja 8.07.2019 r.
Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Projekt przygotuje firma mg invent Mariusz Gruchała z Gdańska. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie ponad 37 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac nad projektem to listopad 2019 r.