Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma w ramach BO 2019

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Trwa realizacja zadania Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Rezultatem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa oraz zorganizowanie miejsc aktywnego odpoczynku. Bezpośrednimi beneficjentami będą przede wszystkim dzieci i młodzież, którym zapewnimy bezpieczeństwo w dotarciu do szkoły w Klukowie, a także miejsca, w których będą mogły aktywnie i beztrosko spędzać czas (zadania dla osiedli Matarnia i Złota Karczma).

Projekt podzielony został na trzy zadania:
1) Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodnika w Klukowie
2) Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci – os. Matarnia
3) Leśny zakątek i boisko do koszykówki – os. Złota KarczmaMatarnia

  • Wykonawca chodnika: Julita Cygert Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
  • Koszt: ok. 206 tys. złotych
  • Termin: czerwiec - listopad 2021 r.

Aktualizacja, 25.11.2021 r.  

Zakończono prace związane z budową chodnika na ul. Telewizyjnej.

Telewizyjna 24 11 21 3

 

 Aktualizacja, 16.09.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z BO 2019, 2020, 2021 na terenie "Leśnego Zakątka" w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Prace potrwają do maja 2022 r. Koszt to ponad 335 tys. złotych.

Aktualizacja, 16.09.2021 r.  

Trwa budowa chodnika na ul. Telewizyjnej. Na części odcinka została już ułożona kostka chodnikowa.

Telewizyjna 16 09 21 2

Aktualizacja, 25.08.2021 r.

Rozpoczęto korytowanie pod budowę nowego chodnika. Układane są krawężniki. Na części zakresu ułożono już warstwy podbudowy.

Telewizyjna 23 08 21 4

 

 

Aktualizacja, 13.08.2021 r.

13 sierpnia poznaliśmy oferty w przetargu. Na realizację zabezpieczono w budżecie 289 000 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są teraz analizowane:

  1. Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBero Jerzy Bernardyn - 434 190,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Niweleta" Adam Linko - 335 175,00 zł

Aktualizacja, 27.07.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadań w Leśnym Zakątku w ramach BO 2019, 2020 i 2021 w formule "zaprojektuj i wybuduj". Oferty można składać do 13 sierpnia. Realizacja ma potrwać 33 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Aktualizacja, 29.06.2021 r.

Umowę na budowę chodnika w Klukowie podpisano z firmą Julita Cygert Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe. Koszt prac wyniesie niecałe 206 tys. złotych. Prace zakończą się do końca października 2021 r.

Aktualizacja, 2.06.2021 r.

W przetargu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty, które są obecne analizowane. W budżecie na realizację zadania zabezpieczono 235 tys. złotych:

  1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 251 818,21 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita - 205 545,30 zł


Aktualizacja, 31.05.2021 r.

W postępowaniu na realizację "Leśnego Zakątka" w ramach zadań BO wpłynęły dwie oferty:

1. Sorted sp. z o.o. - 436 999,22 zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Niweleta" Adam Linko - 289 050,00 zł

Oferty są obecnie analizowane. Obie przekraczają założony budżet zadania.

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na budowę chodnika na ul. Telewizyjnej i Radiowej. Oferty można składać do 2 czerwca. Realizacja zadania ma potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 11.05.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania "Leśny Zakątek" w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Leśnego Zakątka” – zadanie obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu działki nr 21/34 obręb 26:
a) miejsce do gry w piłkę nożną (nawierzchnia naturalna, bramki kosz),
b) piłko chwyty,
c) furtkę od strony lasu,
d) uporządkowanie istniejącego terenu pod względem zieleni (wycinki, nasadzenia),
e) tyrolkę,
f) huśtawkę typu gniazdo,
g) huśtawkę 2w1 dla najmniejszych,
h) „ławko-stół” dla dzieci oraz pozostałą mała architekturę,
i) wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci z wykorzystaniem naturalnych zagłębień terenu (zjeżdżalnia oraz wspinaczka w górę po linach przymocowanych do podłoża),
j) siłownię
k) workout („trzepak”)

-Realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

-Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Otwarcie ofert planowane jest na 27 maja. Prace projektowe potrwają 3 miesiące od daty podpisania umowy, a roboty budowlane 5 miesięcy od daty podpisania umowy.


Aktualizacja, 06.04.2021 r.

Na placu zabaw przy ul. Podchorążych wykonano linie kablowe i zamontowano słupy oświetleniowe. W najbliższym czasie zostaną zamontowane oprawy typu LED.

Aktywna Matarnia Podchorazych

Aktualizacja, 30.03.2021 r.

Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla chodnika w Klukowie. Po ich uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. 

Aktualizacja, 23.01.2021 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na realizację chodnika w Klukowie. Planujemy ogłoszenie przetargu do końca I kwartału 2021 r. Na roboty budowlane zaplanowano 4 miesiące. "Leśny Zakątek" na os. Złota Karczma jest przeznaczony do realizacji jako następny, a DRMG obecnie aktywnie poszukuje dodatkowych źródeł finansowania tego etapu zadania, na wypadek gdyby założone środki okazały się niewystarczające.

Aktualizacja, 5.01.2021 r.

28 grudnia podpisano umowę na wybudowanie oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Podchorążych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki Podgórski sp.j.. Koszt prac wyniesie ponad 23 tys. złotych. Koniec robót przewidziano na kwiecień 2021 r.

Aktualizacja, 10.12.2020 r.

Ogłoszono postępowanie na budowę oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Podchorążych. Oferty można składać do 15 grudnia. Termin realizacji to kwiecień 2021r .


Aktualizacja, 30.11.2020 r.

W nadchodzących tygodniach zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Podchorążych. Rozstrzygnięcie postępowania pozwoli określić środki pozostałe na zadaniu na realizację chodnika w Klukowie.

Aktualizacja, 22.10.2020 r.

Zadanie „Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma” składa się z trzech części: budowy chodnika w Klukowie (ul. Telewizyjna/ul. Radiowa), oświetlenia placu zabaw przy ul. Podchorążych oraz zagospodarowania fragmentu leśnego terenu na os. Złota Karczma na cele rekreacyjne. Niestety środki na realizację BO są ograniczone i w obecnej sytuacji nie ma możliwości dołożenia dodatkowych środków na realizację wszystkich elementów wniosku. 

Koszt zadania szacowany na etapie opiniowania wniosku przed głosowaniem jest jedynie kosztem orientacyjnym. Realne koszty realizacji zadania określa dopiero przygotowana dokumentacja projektowa, która szczegółowo uwzględnia wszystkie elementy realizacji. W przypadku powyższego zadania koszt realizacji wszystkich trzech części, znacząco przekracza kwotę przeznaczoną na wykonanie wszystkich elementów zadania (290 000 zł, pomniejszone o koszt pozyskania dokumentacji).

Aby maksymalnie wykorzystać środki, przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnych korzyści dla mieszkańców obecnie przygotowujemy się do  realizacji dwóch pierwszych części zadania, tj.  oświetlenia placu zabaw na osiedlu Matarnia, które planowane jest w IV kw. br. oraz wykonania chodnika w Klukowie, planowanego do realizacji w 2021 roku. Dla III część zadania, obejmującej zagospodarowanie fragmentu leśnego terenu na os. Złota Karczma, w 2021 roku zakończy się opracowanie dokumentacji projektowej.