Zakończyliśmy realizację   zadania "IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano:
- montaż linarium,
- wykonanie nawierzchni pod urządzenia,
- wykonanie sceny
- montaż ławek przy scenie

Wykonawca linarium WT Bonsai Sp. z o.o.
Termin realizacji: kwiecień-wrzesień 2019
Koszt inwestycji:  ok. 315 tys.

Wykonawca sceny: Trakt 

Termin realizacji: grudzień 2020 r.
Koszt inwestycji: ok. 50 tys.

 

Park sw. Barbary


Widok przed realizacją zadania

DJI 0535

Widok po zakończeniu zadania:


Aktualizacja, 3.12.2020 r.

2 grudnia podpisano umowę na budowę mini-amfiteatru wraz z elementami tzw. małej architektury. Wykonawcą jest firma Trakt sp. z o.o. sp. k. Koszt to niecałe 50 tys. złotych. Prace zakończą się w grudniu 2020 r.

Aktualizacja, 23.11.2020 r.

Ogłoszono postępowanie na budowę altany i montaż ławek. Oferty można składać do 26 listopada. Prace mają zakończyć się do końca grudnia 2020 r.

Aktualizacja 27.07.2020 r.
Do realizacji z zakresu zadania pozostała altana. Oczekujemy na uzgodnienie projektu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które warunkuje realizację prac budowlanych.

Aktualizacja 26.08.2019 r.

Ułożona została nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi. Zamontowano również piramidę linową.

ParkSwBarbary 08 19 7Aktualizacja 25.07.2019 r.
Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze i roboty ziemne. Ułożono również krawężniki betonowe.

SwBarbary 07 19 3

Aktualizacja 16.04.2019 r.
9 kwietnia podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawcą została wybrana firma WT Bonsai Sp. z o.o. z Gdańska, która na realizację robót bedzie miała 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.