Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zbiornik "Jabłoniowa" - ścieżka rekreacyjna w ramach BO 2019

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy realizacjię zadania związanego z budową ścieżki rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego.

Wnioskodawca BO 2019 złożył wniosek dotyczący budowy ścieżki rekreacyjnej (rolkowo-biegowo-pieszej) wokół Zbiornika Jabłoniowa. Wniosek zakładał budowę utwardzonej części dla rolkarzy oraz nieutwardzonej służącej pieszym i biegaczom. Z uwagi na możliwości terenowe, a także środki przeznaczone na realizację zadania, ścieżka rekreacyjna została zaprojektowana w szerokości 3 m z podziałem na rolkarzy (2 m) i pieszych (1 m) na co uzyskaliśmy akceptację Wnioskodawcy. Nie ma możliwości zaprojektowania ścieżki rekreacyjnej, która na całej długości miałaby większą szerokość niż 3m  - ograniczają nas skarpy zbiornika oraz własności gruntów od strony zachodniej i południowej. Zastosowane rozwiązanie z podziałem dostępnej maksymalnej szerokości ścieżki na 2 m dla rolkarzy i 1 m dla pieszych, zostało wypracowane z Wnioskodawcą w taki sposób, by umożliwić korzystanie ze ścieżki wszystkim użytkownikom i jednocześnie wygospodarować maksymalną możliwą szerokość dla rolkarzy.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował  m.in.

-  wykonanie nowych nawierzchni: żwirowo-gliniastej i mastyksowo-grysowej;
- małą architekturę;
- zabezpieczenie istniejącej zieleni;
-  oświetlenie;
- wykonanie łąk kwietnych i odtworzenie przyległych trawników;

Wykonawca:  Aspergo
Termin realizacji: czerwiec-październik 2020 r.
Koszt inwestycji: ok.  566 tys. złotych

 

Zbiornik Jabloniowa1

Widok przed rozpoczęciem realizacji

ZbiorJabloniowa 2

Widok po zakończeniu realizacji:

jab

Aktualizacja, 21.09.2020 r.

Na terenie ułożono krawężniki wokół zbiornika. Obecnie trwa układanie warstw podbudowy na kolejnych fragmentach ścieżki.

jab4

Aktualizacja, 26.08.2020 r.

Wykonywane są podbudowy na kolejnych odcinkach ścieżki i toru rolkarskiego.

jab

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

Na budowanej ścieżce rekreacyjnej wykonywane są podbudowy pod nowe nawierzchnie ścieżki żwirowo-gliniastej i mastyksowo-grysowej. 

ZbiornikJabloniowa 08 20 2Aktualizacja, 2.07.2020 r.

W tym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania.Wykonawcą prac jest firma Aspergo, która za zrealizowanie zadania otrzyma ok. 566 tys. złotych. Prace zakończą się do końca października 2020 r.

Aktualizacja, 22.05.2020 r.

22 maja poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Wpłynęło 6 ofert,z których najniższa opiewa na niecałe 566 tys. złotych. Na realizację zadania zabezpieczono 708 tys. Oferty są obecnie analizowane.

Aktualizacja, 5.05.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja potrwa 4 miesiące od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie maja.

Aktualizacja 25.11.2019 r.
Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej dla zadania. Projekt opracowuje Biuro Projektowe Anna Gontarz-Bagińska, prace nad nim potrwają do grudnia 2019 r.