Zakończyliśmy  realizację zadania pn. "Mini skwer Zimna" w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania zaplanowano:
- postawienie trzech ławeczek,
- posadzenie kwiatów i trawy, 
- stworzenie ścieżki do ławek,
- ustawienie stojaków na rowery.

  • Wykonawca: ​NEL OGRODY Sp. z o.o.
  • Koszt: ok. 95 tys. złotych
  • Termin: lipiec - październik 2021 r.

 

Stogi

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

SkwerZimna 18 03 21 3

 

Widok po zakończeniu realizacji:

SkwerZimna 17 11 21 11 


Aktualizacja, 20.09.2021 r.

Wykonano podbudowy części ścieżek. Ułożono także krawężniki. W najbliższym czasie ułożona zostanie nawierzchnia chodników.

SkwerZimnaStogi 17 09 21 4


Aktualizacja, 16.07.2021 r.

Podpisaliśmy umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Prace wykona firma NEL OGRODY sp. z o.o. Ich koszt wyniesie 95 tysięcy złotych, a planowany termin ich zakończenia to październik 2021 r.

Aktualizacja, 21.06.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu, które są obecnie analizowane:

  1. NEL OGRODY Sp. z o.o. - 95 000,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cygert Julita - 141 500,00 zł
  3. Arbor Sp. z o.o.- 158 055,00 zł
  4. WT Bonsai - 151 729,23 zł

Aktualizacja, 15.06.2021 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację zadania. Prace mają potrwać 3 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty można składać do 18 czerwca.

Aktualizacja, 09.03.2021 r.

W postępowaniu na roboty budowlane wpłynęły 4 oferty, wszystkie przekraczające budżet zadania. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione i przygotowywane jest jego powtórzenie.

Aktualizacja, 31.12.2020 r.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejne postępowanie z terminem realizacji maj 2021 r. Oferty można składać do 29 stycznia.

Aktualizacja, 23.11 2020 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację robót. Oferty można składać do 27 listopada. Termin realizacji określono na koniec grudnia 2020 r.

Aktualizacja, 23.10.2020 r.
W związku z zakończeniem prac drogowych na ulicy Stryjewskiego przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. 

Aktualizacja 15.04.2020 r.
W związku z trwającą przebudową linii tramwajowej na Stogach, wraz z układem drogowym ulicy Stryjewskiego, nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych na terenie inwestycji. Będą one możliwe po udostępnieniu ulicy Stryjewskiego do ruchu drogowego.

Aktualizacja 19.02.2020 r.
W związku z zaistnieniem kolizji przyjętych rozwiązań projektowych z robotami realizowanymi w ramach przebudowy linii tramwajowej na Stogi zaistniała konieczność przedłużenia prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończą się one do końca lutego 2020 r.

Aktualizacja 26.08.2019 r.
W dniu 21 sierpnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Opracuje ją firma GREENLAB Architektura Krajobrazu Beata Paska, w terminie do grudnia 2019 r.. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie ponad 14 tysięcy złotych.