Zakończyliśmy realizację I etapu zagospodarowania terenu Wronia Górka.

Zakończyliśmy  na realizację tej części inwestycji prowadzonej w ramach programu „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania zieleni w mieście”. Celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie Wroniej Górki parku, z zachowaniem istniejących drzew oraz walorów przyrodniczych.

W ramach I etapu prac przeprowadzony został remont istniejących schodów zlokalizowanych przy ul. Wroniej. Oprócz nowej nawierzchni, pojawiły się poręcze. Odnowiono również istniejące kamienne murki. Zmienił się także górny plac, na którym pojawiły się ścieżki gliniasto żwirowe oraz mała architektura.

Wykonawca robót: UNION INVEST Sp. z o.o.
Czas realizacji sierpień-grudzień 2020 r.
Koszt : ok. 298 tys. zł

 

WroniaGorkaSchdy 08 20 4

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

wron2Aktualizacja, 27.11.2020 r.

Ułożona została już znaczna część nawierzchni schodów. Prace w tym zakresie są kontynuowane. Do wykonania pozostają jeszcze nawierzchnie na placu zlokalizowanym u szczytu schodów, wraz z małą architekturą.

Wronia Gorka schody 3


Aktualizacja, 28.10.2020 r.

Wykonawca wszedł na teren budowy. Stare, zniszczone schody zostały rozebrane. Wykonawca przygotowuje podłoże pod ułożenie warstw konstrukcyjnych.

wro1

Aktualizacja, 14.08.2020 r.

Umowa na realizację robót została podpisana 13 sierpnia. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma  UNION INVEST Sp. z o.o. z Lipusza.  Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do końca roku 2020 r, a ich koszt wyniesie ok. 300 tys. zł.