Rozpoczęto  prace związane z remediacją Szańca Zachodniego.

 Grunt  dawnego Szańca Zachodniego jest terenem silnie skażonym, co wykazały badania przeprowadzone w celu zbadania możliwości rekultywacji tego obszaru.  Przed laty na tym terenie funkcjonowała baza paliwowa, przez co grunt nasiąknął ropopochodnymi substancjami kilka metrów w głąb. Zgodnie z przepisami, po ustaleniu skażenia gruntu, właściciel działek, którym jest Gmina Miasta Gdańska, ma prawny obowiązek oczyścić teren z zanieczyszczeń.

Remediacja to  wymiana zanieczyszczonego gruntu. W zamian za usunięty zanieczyszczony grunt będzie nawieziony czysty grunt spełniający parametry pod zagospodarowanie terenu pod park czy teren rekreacji.

Wymiana zanieczyszczonego gruntu jest  konieczna,  by móc docelowo zagospodarować teren Szańca dla użytku mieszkańców Gdańska i stworzyć w najbliższych latach park z nowymi nasadzeniami  i teren rekreacyjny, z którego bez żadnych zagrożeń korzystać będziemy mogli wszyscy.

Termin realizacji: grudzień 2022 r.

Aktualizacja 10-10-2022

Teren został ogrodzony. Wykonano także rozpoznanie saperskie. Trwają prace ziemne.

Szaniec Zachodni Nowy Port 03 10 22 14

Aktualizacja, 15.07.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 9,2 mln złotych. Koniec prac przewidziano w grudniu 2022 r. 

Szaniec Nowy Port 05 08 22 2