W ramach programu likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała budowę windy w budynku Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm przy ul. Chałubińskiego 23.

Ze względu na pełnione funkcje obiektu głównym założeniem realizacji była likwidacja barier architektonicznych, ułatwienie dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków komunikacji i ewakuacji ze wszystkich kondygnacji obiektu.


Efekt rzeczowy realizacji:
• winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych;
• przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
• przebudowa schodów;
• miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
• zieleń: Wykonawca: F.H. „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy, Spółka Jawna, z Tomaszowa Mazowieckiego
Czas realizacji: 27.06.2013 r. podpisanie umowy.
15.07.2013 r. rozpoczęcie robót.
31.10.2013 r. zakończenie robót.
Koszt umowy: 314 789,84 zł