Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Na realizację zadania zabezpieczono niemal 76,5 mln złotych. Najniższa oferta opiewa na 59,8 mln zł.

buduj

- Tramwaj w ul. Nowej Warszawskiej jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska, długo wyczekiwanych i dziś juz wiemy, że jesteśmy coraz bliżej jej realizacji. Cieszy też informacja, że oferty są niższe o 16 mln zł od kwoty, którą przeznaczyliśmy na ten cel. Będzie to kolejna inwestycja w naszym mieście, która powstaje przy dofinansowaniu ze środków europejskich - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Dzięki nowej linii tramwajowej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa przebiegać będzie od pętli tramwajowej przy al. Pawła Adamowicza i włączać się będzie w al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zakres prac obejmuje budowę całego, ok. 2 km odcinka linii tramwajowej. Na trasie powstaną 4 przystanki tramwajowe. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany zostanie także ok. 210 m odcinek ul. Piotrkowskiej, która oprócz nowej nawierzchni zyska także chodnik i oświetlenie. Dodatkowo inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przewidziano również przebudowę sieci ciepłowniczej, gazowej oraz teletechnicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu GPKM IV A, który jest bardzo ważnym projektem europejskim.

Otwarcie ofert nastąpiło w środę, 9 grudnia. Na realizację zadania zabezpieczono ok. 76,5 mln złotych. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

  • Konsorcjum firm, lider: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  – 61 627 930, 31 zł
  • Konsorcjum firm, lider: Polimex Infrastruktura  Sp. z o.o. – 65 049 837, 69 zł
  • Konsorcjum firm, lider: MTM S.A – 59 844 137, 59 zł
  • Strabag S.A – 60 263 730, 61 zł
  • Torpol S.A – 62 331 656, 44 zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A (GPKM IVA) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu zrealizowana została linia tramwajowa w al. Pawła Adamowicza, na ukończeniu jest przebudowa linii tramwajowej na Stogach. Projekt obejmuje również montaż nowych wiat przystankowych w 64 lokalizacjach, 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej oraz zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego - 15 szt.

Nowa Warszawska