W związku z zamknięciem ulicy Karłowicza na odcinku od ulicy Zamenhofa do ulicy Kisielewskiego (numery 30-21) i skrzyżowania ul. Zamenhofa z ul. Karłowicza, od poniedziałku 14.12 od godziny 7.00 ruch pojazdów na tym odcinku odbywał się będzie nową nawierzchnią od ul. Szymanowskiego. Ulica Kisielewskiego będzie ulicą ślepą. Nie będzie także możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ul. Kisielewskiego z ul. Karłowicza. Taka organizacja ruchu utrzyma się do 21 grudnia.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Karłowicza związane są z trwającą modernizacją jezdni i chodników na tej ulicy w ramach Programu Modernizacji Chodników. Wykonawcą jest firma WPRD Gravel. Prace zakończą się w drugiej połowie grudnia 2020 r.

Karlowicza 11 12 20