Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego.

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie.

Termin realizacji: ok. 15 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewitalizacja ulic

 Aktualizacja, 9.07.2024 r.

W czwartek 11 lipca planowane jest zamknięcie ul. Chłodnej na całej długości. Zmiany w organizacji ruchu utrzymają się co najmniej do września.

Z uwagi na planowane prace rozbiórkowe i przebudowę sieci podziemnych zamknięta dla ruchu zostanie ul. Chłodna. Ponadto zamknięty zostanie fragment ulicy Królikarnia (łącznik Sempołowskiej – Królikarnia). Co istotne równocześnie planowane jest otwarcie dla ruchu ul. Królikarnia C (łącznik z ul. Reduta Dzik).

Chłodna 11.07

Aktualizacja, 25.06.2024 r.

 

W czwartek, 27 czerwca, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na Dolnym Mieście. Utrudnienia związane są z kolejnym etapem prac w ramach rewitalizacji.

Od 27 czerwca planowane jest zamknięcie ulicy Chłodnej na odcinku od budynku 3A do ul. Reduta Dzik. Dla ruchu udostępnione zostaną dotychczas zamknięte ulice Sempołowskiej i Reduta Dzik. Nadal zamknięty zostanie fragment ul. Królikarnia. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do połowy lipca.

Chłodna 27.06

 

 

Aktualizacja, 21.06.2024 r.

Na ul. Sempołowskiej kontynuowane są prace związane z układaniem nawierzchni z kostki. Otwarcie ulicy dla ruchu planowane jest do końca czerwca.

Previous Next

Aktualizacja, 06.05.2024 r.

Trwają również prace na Dolnym Mieście. Na ulicy Sempołowskiej trwa układanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, a także chodników. Z kolei na ul. Reduta Dzik trwa układanie podbudowy jezdni. Jednocześnie trwa przebudowa gazociągu i budowa ciepłociągu na ul. Królikarnia.

Previous Next

Aktualizacja, 04.04.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 27.02.2024 r.

Na fragmencie ul. Królikarnia trwa ukadanie nawierzchni chodnika. Część prac sieciowych została wykonana. Na ul. Sempołowskiej także większość prac sieciowych została wykonana.

Previous Next

Aktualizacja, 04.10.2023 r.

Zakończono prace sieciowe na pierwszym fragmencie ul. Sempołowskiej. Kontynuowane są roboty na pozostałych odcinkach - na fragmencie ul. Królikarnia trwają prace sieciowe, natomiast na ul. Reduta Dzik prace drogowe.

Previous Next