Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Trwa przebudowa ul. Ogarnej

Przebudowa  ul. Ogarnej w Gdańsku.

 Ulica Ogarna zostanie przebudowana od Krowiej Bramy do ul. Garbary, a jej układ będzie nawiązywał do historycznego przebiegu. Ponadto na ul. Ogarnej pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Jezdnia będzie pokryta starobrukiem, natomiast chodniki płytką betonową. Droga zyska odwodnienie, przebudowane zostaną sieci podziemne, w tym sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 

Zadanie jest koordynowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Przebudowa ul. Ogarnej zostanie zrealizowana w ramach programu „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Ogarna 2

Aktualizacja, 07.05.2024 r.

Trwa układanie nawierzchni chodnika na środkowym odcinku. Jednocześnie na przedostatnim odcinku kontynuowane są roboty związane z przebudową sieci podziemnych.

Previous Next

Aktualizacja, 10.04.2024 r.

Rozpoczęto prace na kolejnym odcinku ul. Ogarnej. W tym etapie prac prowadzone będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci podziemnych na skrzyżowaniu Ogarna/Zbytki/Pocztowa. Natomiast prace związane z wykonaniem docelowego układu drogowego będą prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Słodowników do ul. Zbytki.

Previous Next

Aktualizacja, 4.04.2024 r.

W poniedziałek, 8 kwietnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Ogarnej.

Odcinek ul. Ogarnej, od ul. Słodowników do ul. Zbytki, będzie nadal wyłączony z ruchu pojazdów. Zamknięte zostanie również skrzyżowanie ulicy Ogarnej z ulicami Zbytki i Pocztową. Dojazd do ul. Pocztowej będzie możliwy od ul. Bogusławskiego i ul. Ogarnej. Dojścia piesze zostaną zachowane. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do połowy lipca.

W tym etapie prac prowadzone będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci podziemnych na skrzyżowaniu Ogarna/Zbytki/Pocztowa. Natomiast prace związane z wykonaniem docelowego układu drogowego będą prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Słodowników do ul. Zbytki. Wykonawca w ramach postępu prac będzie kontynuował roboty drogowe w kierunku ul. Zbytki.

Aktualizacja, 27.02.2024 r.

Na odcinku od ul. Słodowników do ul. Zbytki trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej,  przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i  budowa sieci wodociągowej. Od ul. Ławniczej rozpoczęto układanie chodnika od ul. Słodowników w kierunku ul. Ogarna 31/32 i od ul. Ławnczej w kierunku ul. Ogarna 103/105.

Previous Next