Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Trwa przebudowa budynku przy ul. Styp-Rekowskiego [Program Rewitalizacji]

 

buczka16

EFRR

Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16 w Gdańsku. W budynku powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki.

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie część obiektu nie jest użytkowana ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie także docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy. Ponadto od strony ogrodu pojawi się pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku. Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek.

Głównym celem utworzenia Domu Sąsiedzkiego jest stworzenie miejsca dla realizacji różnych aktywności społeczności lokalnej. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Starego Chełmu. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja, 10.04.2024 r.

Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego i nowej elewacji. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe.

Previous Next

Rozwiń więcej ...