Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego - BO 2024.

Brak zejścia do Parku Oruńskiego daje się we znaki wielu mieszkańcom Oruni Górnej. Obecne zejście nie pozwala na bezpieczne poruszanie się, zwłaszcza sprowadzenie wózków dziecięcych czy rowerów. Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa i dostępności do parku dla większej ilości mieszkańców dzięki utwardzeniu istniejącej części zejścia pieszego, utworzenie pochylni dla wózków i rowerów, a także wykonanie oświetlenia.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcą na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2025 r.

 Aktualizacja, 7.06.2024 r.

Umowę na projekt podoisano z firmą Nevora. Koszt projektu to ponad 83 tys. zł. Prace projektowe mają potrwać do grudnia 2024 r.

Aktualizacja, 17.05.2024 r. 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które są analizowane:

1. NEVORA Sp. z o.o. - 83 025,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. - 308 730,00 zł

Aktualizacja, 09.05.2024 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Na oferty czekamy do 16 maja br. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał czas na sporządzenie projektu do końca 2024 r.