Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły - BO 2024

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły"  w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.

W ramach zadania przewidziane są:

1. Budowa nowego chodnika z oświetleniem i małą architekturą przy Głucha 6 do Ubocze 3,
2. Remont obecnego chodnika z uporządkowaniem zieleni od linii kolejowej do Głucha 21A,
3. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Głuchej 6.

Oświetlenie Głucha 6 do Ubocze 15 06 24 3 Aktualizacja, 2.07.2024 r.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które są analizowane.

1. Mille Sun Sp. z o.o. - 118 323,00 zł

2. ASPERGO BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - 138 990,00 zł

Aktualizacja, 10.06.2024 r.

Ogłosiliśmy ponowne postępowanie na opracowanie projektu. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie mieć czas na sporządzenie i uzgodnienie projektu do grudnia 2024 r.

Aktualizacja, 31.05.2024 r.

Postępowanie na projekt zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe.

Aktualizacja, 15.05.2024 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Na oferty czekamy do 21 maja br. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie mieć czas na sporządzenie i uzgodnienie projektu do grudnia 2024 r.