Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rowerowy Górny Taras Gdańska - postępowanie na oznakowanie dwóch tras

Przygotowujemy się do realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerowy Górny Taras Gdańska".

W ramach projektu przewidujemy zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie połączeń rowerowych pomiędzy 4 dzielnicami górnego tarasu (Jasieniem, Kokoszkami, Matarnią i Osową) oraz pozostałą częścią Gdańska. Zakładamy także zaprojektowanie na trasach kilku Miejsc Obsługi Rowerzystów - punktów do odpoczynku, relaksu, podziwiania widoków i ew. naprawy rowerów. Jak widzimy owe trasy? Z pewnością należy połączyć ze sobą i uzupełnić braki tras wzdłuż ulic Kielnieńskiej, Spacerowej, Barniewickiej, Wodnika i Raatza w Osowej. Następnie przez ulicę Meteorytową lub Keplera dotrzemy do pięknych terenów Klukowa w Matarni. Wzdłuż malowniczej drogi technologicznej i ulicą Spadochroniarzy dotrzemy do lotniska. Dalej, wzdłuż ulic Słowackiego i Budowlanych, dojedziemy do Kokoszek. Tam będziemy mogli odbić w ulicę Gostyńską do Kiełpina Górnego lub na Jasień wzdłuż ulic Kalinowej i Kartuskiej.

rowerowy gorny taras gdansk

Zdjęcie: gdansk.pl

Aktualizacja, 5.06.2024 r.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 23.05.2024 r.

Ogłoszono postępowanie na wykonanie oznakowania trasy rowerowej na ul. Nowa Spadochroniarzy, na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Telewizyjnej oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej na ul. Kalinowej na odcinku pomiędzy istniejącymi drogami rowerowymi/ciągami pieszymi z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Borówkowej do działki nr 963/1 obręb 0036. Oferty można składać do 3 czerwca.

Aktualizacja, 10.02.2023 r.

Projekt przygotuje biuro projektowe   NERET S.C. Maciej Waniewski  Jadwiga Zdroik. Koszt opracowania to ponad 313 tys. złotych.  Prace projektowe potrwają ok. 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 26.01.20223 r.

Wyłoniono biuro, które zaprojektuje trasę. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik.

Aktualizacja, 30.12.2022 r.

Na opracowanie projektu zabezpieczono w budżecie 202 000 zł. Wpłynęły dwie oferty:

  1. MAXPROJEKT Mateusz Jezierski - 493 155,00 zł
  2. NERET S. C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik - 313 342,50 zł

Aktualizacja, 19.12.2022 r.

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 części:

Część 1 – Osowa, ulica Wodnika (od Kielnieńskiej do Perseusza) - dostosowanie chodnika do jazdy rowerem wraz z oznakowaniem, wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej od skrzyżowaniaul. Wodnika z Kielnieńską do skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Perseusza.

Część 2 – Osowa, ulica Wodnika (skrót Meteorytowej) wykonanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z ustaleniem lokalizacji przyszłej drogi rowerowej, wykonanie nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (skrót łączący ul. Wodnika i ul. Meteorytową)wraz z oświetleniem.

Część 3 – Matarnia, ul. Nowa Spadochroniarzy – wykonanie projektu koncepcyjnego układu drogowego ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy wraz z oświetleniem, dokumentacja projektowa na wykonanie nowej ścieżki rowerowej w ciągu planowanej ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy z nawierzchni bitumicznej w dostosowaniu do docelowego układu drogowego wraz z oświetleniem, wykonanie oznakowania drogi rowerowej na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Telewizyjnej.

Część 4 – Kokoszki, ul. Kalinowa - oznakowanie pionowe i poziome istniejącej już drogi rowerowej celem połączenia dwóch ścieżek rowerowych.

Otwarcie ofert zaplanowano na 30 grudnia. Prace projektowe mają potrwać 35 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 18.10.2022 r.

27 września ogłoszono postępowanie na opracowanie projektu dla trzech odcinków:

Część1 – Osowa, ulica Wodnika (od Mielnieńskiejdo Perseusza) –  dostosowanie chodnika do jazdy rowerem wraz z oznakowaniem zgodnie z wytycznymi GZDiZ– wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Wodnika z Kielnieńską do skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Perseusza

Część2 – Kokoszki, ul. Kalinowa –  oznakowanie pionowe i poziome istniejącej już drogi rowerowej celem połączenia dwóch ścieżek rowerowych

Część3 – Matarnia, ul. Nowa Spadochroniarzy– a)wykonanie projektu koncepcyjnego układu drogowego ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy wraz z oświetleniem b)dokumentacja projektowa na wykonanie nowej ścieżki rowerowej w ciągu planowanej ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy z nawierzchni bitumicznej w dostosowaniu do docelowego układu drogowego wraz z oświetleniem,c)wykonanie oznakowania drogi rowerowej na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Telewizyjnej

Oferty złożyły dwa biura projektowe:

  1. Biuro Projektów Drogowych Sp. z o.o. - 170 970,00 zł
  2. Green Cities Infrastructure Sp. z o.o - 196 800,00 zł

Z uwagi na zbyt wysokie ofert postępowanie zostało unieważnione.