Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Chłodnej

W czwartek, 27 czerwca, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na Dolnym Mieście. Utrudnienia związane są z kolejnym etapem prac w ramach rewitalizacji.

Od 27 czerwca planowane jest zamknięcie ulicy Chłodnej na odcinku od budynku 3A do ul. Reduta Dzik. Dla ruchu udostępnione zostaną dotychczas zamknięte ulice Sempołowskiej i Reduta Dzik. Nadal zamknięty zostanie fragment ul. Królikarnia. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do połowy lipca.

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska.

Chłodna 27.06