Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa przedszkola modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

logotypeu as

Przedmiotem inwestycji była budowa sześciooddziałowego przedszkola modułowego, zlokalizowanego przy ulicy Kolorowej 14 w Gdańsku. W tej lokalizacji powstało przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym place zabaw, parking oraz infrastrukturę towarzyszącą.

 PKolorowa VIII 3

Nazwa Projektu: „Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"
Zadanie 5 - Wyposażenie przedszkola przy ul. Kolorowej.
Zadanie obejmowało: wyposażenie sal dydaktycznych, pokoju dydaktycznego, szatni dla dzieci i sali wielofunkcyjnej, zakup elementów pomocy dydaktycznych, a także bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 12 miesięcy

Budynek przedszkola to obiekt jednokondygnacyjny ze skośnym dachem. Składa się z 12 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza, po obu jego stronach. Moduły grupowane po dwa, wyodrębnione zostały w liniowej strukturze obiektu poprzez rozbicie bryły za pomocą stref wejściowych, a także uskoków w płaszczyźnie elewacji.

Dwa wejścia główne do przedszkola zlokalizowane są od strony wschodniej, natomiast od zachodniej umieszczono dwa wyjścia ogrodowe oraz po jednym wyjściu od strony południowej i północnej. Ponadto każdy oddział wyposażono w drzwi tarasowe, a jednocześnie ewakuacyjne, dając tym samym możliwość bezpośredniego wychodzenia na zewnętrzny taras z każdej z sal zabaw. Do wykończenia elewacji zastosowano tynki i drewno oraz blachę w formie paneli.

Budynek przedszkola stanowi parterowy obiekt składający się z 6 modułów funkcjonalnych w tym:
• 3 moduły – przeznaczone na oddziały przedszkolne,
• moduł przeznaczony na salę wielofunkcyjną,
• moduł żywieniowy,
• moduł socjalno- administracyjny.

W obiekcie znajduje się 6 oddziałów przedszkolnych, 25 dzieci w każdym oddziale, zawierających następujące elementy:
- salę zabaw
- węzeł sanitarny
- zaplecze na pomoce dydaktyczne i leżaki
- szatnię

W przedszkolu jest również moduł z wielofunkcyjną salą dydaktyczną - z przyległym, ogólnodostępnym węzłem sanitarnym (toaleta damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych), zapleczem – magazynkiem oraz wewnętrznym sanitariatem dla dzieci.

Moduł żywieniowy mieści pomieszczenia kuchenne dostosowane do przygotowania i wydawania posiłków, magazyny (z rozdziałem magazynów żywności: na magazyn produktów suchych i jajek oraz magazyn warzyw), przygotowalnie, zmywalnię wraz ze zwrotem i myciem naczyń oraz wózków, przechowywaniem naczyń oraz zaplecze socjalne dla personelu wraz z szatnią i umywalnią dla personelu kuchni. W obszarze modułu, w wydzielonej części znajdują się pomieszczenia techniczne, w skład których wchodzą: węzeł CO, pomieszczenie opomiarowania instalacyjnego, magazyn ogrodowy i na sprzęt, pomieszczenia konserwatora, uzupełnione
o pomieszczenia porządkowe i zaplecza socjalne dla pracowników technicznych.

W części administracyjnej umieszczono pomieszczenia biurowe, węzeł sanitarny, szatnię i zaplecze socjalno- szatniowe dla woźnych.

Budynek w całości dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi.


CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
• Kondygnacje – 1 kondygnacja nadziemna
• Wysokość budynku - 7,32 m
• Długość budynku – 63,45m
• Szerokość budynku - 27,13 m
• Powierzchnia użytkowa – 1474, 64 m2
• Kubatura – ~4571,38 m3

Wykonawca: EKOINBUD z Gdańska
Czas realizacji: marzec 2017-kwiecień 2018
Koszt realizacji: 8,9 mln zł

Zdjęcia po zakończeniu realizacji zadania:

DSC01506Stan realizacji prac dn. 6.04.2018 r.

Obecnie na terenie obiektu trwają prace wykończeniowe oraz dostawa wyposażenia dla przedszkola, która powinna zakończyć się do końca kwietnia. Równocześnie trwają również procedury odbiorowe poszczególnych branż.

DSC00946Stan realizacji prac dn. 02.11.2017 r.

Obecnie na terenie obiektu trwają prace wykończeniowe. W ramach udzielonego zamówienia, po stronie wykonawcy robót leży również wykonanie układu drogowego stanowiącego dojazd do przedszkola. W czasie wykonywania prac drogowych, podczas niwelowania terenu, odkryta została nienormatywnie zagłębiona w gruncie sieć gazowa średniego ciśnienia, która nie spełnia wymogów dla gazociągów tego rodzaju. Z uwagi na brak możliwości zmiany układu drogowego, poprzez np. podniesienie niwelety drogi wewnętrznej, zdecydowano o przebudowie rurociągu, a następnie wykonaniu pozostałych robót objętych umową. Dodatkowo podczas prac przygotowawczych pod teren placu zabaw, stwierdzono występowanie zastoin wody oraz wysoki poziom wód gruntowych.
W celu wyeliminowania późniejszych niedogodności w użytkowaniu placu, zdecydowano o konieczności wymiany część gruntu na bardziej przepuszczalny, a także wykonaniu dodatkowego odwodniania terenu.

Z uwagi na konieczność wykonania powyższych działań termin budowy przedszkola został przedłużony do końca kwietnia 2018 r. W maju obiekt przekazany zostanie użytkownikowi, który przez okres wakacji będzie miał czas na organizację placówki. Wydłużenie terminu realizacji robót nie wpływa na planowane na 1 września otwarcie przedszkola.

Stan realizacji prac dn. 19.10.2017 r.

W obiekcie trwają prace związane z montażem instalacji sanitarnej, równolegle prowadzone są prace tynkarskie, przystąpiono także do kładzenia glazury i terakoty w pomieszczeniach sanitarnych. Na zewnątrz budynku trwają prace związane z wykonaniem elewacji.

DSC02797Stan realizacji prac dn. 27.09.2017 r.

Obecnie na zewnątrz budynku przedszkola trwają m.in. prace związane z wykonywaniem elewacji montażem stolarki okiennej. W środku natomiast wykonywane są prace instalacyjne oraz wykończeniowe.

DSC02156

Stan realizacji prac dn. 22.08.2017 r.

Nadal trwają prace związane z przyłączami sieci zewnętrznych, kanalizacją deszczową i sanitarną. Równolegle do robót instalacyjnych trwają prace na płycie fundamentowej, na której postawiono ściany i strop pierwszej z trzech części budynku.

DSC01154

Stan realizacji prac dn. 23.07.2017 r.

Wykonano płytę fundamentową z przyłączami sieciowymi, obecnie trwają prace instalacyjne poszczególnych branż.

DSC00841

Stan realizacji prac dn. 23.06.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonywane są fundamenty i kanalizacja podposadzkowa.

DSC00503

Stan realizacji prac dn. 1.06.2017 r.

Wykonawca robót zakończył prace związane z przygotowaniem terenu oraz zaplecza budowy i przystąpił do robót związanych z budową płyty fundamentowej wraz z instalacjami.

1 DSC00049

Stan realizacji prac dn. 27.04.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze związane m.in z makroniwelacją terenu, usunięciem niskiej roślinności i przygotowaniem zaplecza budowy.

1 DSC05201