Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na modernizacji bloku żywienia w Przedszkolu nr 7, ul. Zator Przytockiego w Gdańsku.
Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z:


1) wykonaniem przebudowy pomieszczeń węzła żywienia zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku przedszkolnego (piwnica, parter, I piętro); 
2) wykonaniem fundamentu i ścian szybu windowego z piwnicy na parter - wydłużenie o jeden przystanek - oraz dostawa, montaż i uruchomienie małego dźwigu towarowego (udźwig do 50 kg) 
3) dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń bloku żywienia w tym urządzenia i meble gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, 
4) rozbudową klatki schodowej obudowanej ewakuacyjnej na I piętrze; 
5) wykonaniem instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem oddymiania, instalacji domofonowej, instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń technologicznych, modernizację istniejącej instalacji rozdziału energii elektrycznej; 
6) przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan. gazowej oraz instalacji technologicznej;
7) wymianą instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku przedszkola; 
8) modernizacją sal dla dzieci na parterze (sale gr. III i IV) i I piętrze (sale gr. I i II) oraz korytarzy i wewnętrznej klatki schodowej; 
9) wykonaniem remontu pomieszczenia istniejącego węzła cieplnego oraz pomieszczeń przyległych w poziomie piwnic; 
10) wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych ścian piwnic i ścian fundamentowych wokół całego budynku przedszkola z odtworzeniem tarasu, opaski i chodnika. 

Wykonawca: 4ml budowa Sp. z o.o. z Kartuz
Czas realizacji: kwiecień - sierpień 2017
Koszt realizacji: 1,66 mln zł

Stan realizacji prac dn. 11.07.2017 r.

Obecnie w budynku przedszkola wykonywane są posadzki i tynki na poziomie piwnic. Jednocześnie trwają prace związane z przebudową klatki ewakuacyjnej, izolacją ścian fundamentowych oraz wykonywaniem instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Stan realizacji prac dn. 25.05.2017 r.

Obecnie w budynku przedszkola trwają prace rozbiórkowe.