Przedmiotem realizacji zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 81 w Gdańsku przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 2.

 

logotypeu as

 

Nazwa Projektu: „Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"

Zadanie 4 - Przebudowa pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne w Przedszkolu nr 81 w Gdańsku.Zadanie obejmuje prace dostosowawczo-adaptacyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalację SAP, wyposażenie sal dydaktycznych elementami o kwocie jednostkowej powyżej 350 zł netto, zakup elementów pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 350 zł netto, a także bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 12 miesięcy.

 

 Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń poddasza oraz części pomieszczeń na piętrze budynku przedszkola. Realizacja ma na celu dostosowanie pomieszczeń na cele dydaktyczne oraz poprawę funkcjonalności. W efekcie w przedszkolu powstanie sala zajęć przeznaczona na jeden oddział przedszkolny, salka gimnastyczna, pomieszczenia sanitariatów dla dzieci oraz zmywalnia z rozdzielnią. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
- INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
- ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 
- ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM DREWNA 
- ROBOTY MUROWE, IZOLACYJNE, TYNKARSKIE , MALARSKIE, KŁADZENIE GLAZURY 
- ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ (W TYM RÓWNIEŻ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30; EI 60) 
- ROBOTY POSADZKARSKIE W ZAKRESIE : 
- WYMIANY PODŁOG DREWNIANYCH 
- KŁADZENIA WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
- KŁADZENIA PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
- PRZEBUDOWĘ DŹWIGU TOWAROWEGO- WYDŁUŻENIE O JEDEN PRZYSTANEK ORAZ INSTALACJA WIDNY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ODBIOROWĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 
- INSTALACJĘ WYROBÓW METALOWYCH,
- WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK, INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
- ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE ROZBIÓRKI I WYKONANIA NOWEJ INSTALACJI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO-KANALIZACYJNYCH, HYDRANTOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ NW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 
- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: - DEMONTAŻ (ROZBIÓRKA) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM, SYSTEMU DOMOFONOWEGO. Termin realizacji: marzec - sierpień 2017
Wykonawca robót: PHU LABAR Lech Labudda,
Koszt realizacji: 997 tys. zł 

Aktualizacja 10.07.2017 r.Obecnie w budynku przedszkola wykonywane są obudowy ścianek działowych i sufitów płytami przeciwogniowymi. Trwają również roboty elektryczne i teletechniczne w zakresie okablowania.

Aktualizacja 10.05.2017 r. Na terenie budowy zakończono prace rozbiórkowe i wykonawca robót przystąpił do impregnacji oraz wzmacniania konstrukcji drewnem. 

Aktualizacja 22.02.2017 r.

Dzisiaj, 22 lutego odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wyłonienie wykonawcy przebudowy pomieszczeń Przedszkola nr 81 w Gdańsku, przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 2. W wyznaczonym terminie oferty cenowe złożyło dziesięciu wykonawców. Oferty zostaną sprawdzone pod względem formalno - prawnym.