Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy Przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku.


Zakres zadania obejował: 


- wykonanie izolacji pionowych i poziomach ścian fundamentowych budynku i budowli towarzyszących; 
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku i ze studni doświetlających do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 
- przebudowę gniazda wodomierzowego w celu rozdzielenia instalacji wody użytkowej i wody do celów p.poż.; 
- wymianę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz z kamienia brukowego; 
- wymianę i remont ogrodzenia z siatki oraz renowacji i izolacji murowanego ogrodzenia frontowego; 
- budowę piaskownicy; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw; 
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,
- zagospodarowanie zieleni.

Wykonawca robót: BUILD Sp. z o.o., z Lipusza.
Koszt realizacji: 1,08 mln zł 
Termin realizacji: październik 2016 r. - kwiecień 2017 r.

Aktualizacja 12.04.2017 r. 

Obecnie wykonawca kończy prace związane z montażem ogrodzenia i odtworzeniem zieleni a także porządkujące teren przedszkola.

Aktualizacja 14.03.2017 r. 

Zaawansowanie prac na terenie budowy szacuje się na 80 procent. Wykonawca robót ułożył nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi, wykonane jest już także mini boisko oraz główne ciągi piesze. Obecnie trwają prace związane z wymianą ogrodzenia oraz odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej oraz z kamienia brukowego. 

Aktualizacja 06.02.2017 r. 

Na terenie budowy zamontowano urządzenia zabawowe, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ułożona zostanie nawierzchnia bezpieczna. Prace związane z izolacją pionowych i poziomach ścian fundamentowych budynku i budowli towarzyszących są na ukończeniu. 

Aktualizacja 05.01.2017 r.

Zakończono już roboty rozbiórkowe. Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem izolacji ścian fundamentowych budynku przedszkola. Wykonywane są również podbudowy pod place zabaw. Niebawem Wykonawca przystąpi do ustawiania ogrodzenia.

Aktualizacja 24.11.2016 r. 

W postępowaniu przetargowym o realizację zamówienia ubiegał się jeden wykonawca, BUILD Sp. z o.o., z Lipusza. Umowa na realizację zadania podpisana została 25 października br. Zgodnie z podpisanym dokumentem realizacja zamówienia zakończy się 25 kwietnia 2017 roku.