Realizacja przebudowy pomieszczeń budynku miała na celu dostosowanie kuchni wraz z zapleczem, a także wejścia głównego oraz pomieszczeń administracyjnych budynku, do obowiązujących przepisów pożarowych i sanitarnych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 1) Rozbiórki elementów budynku,
2) Roboty montażowe, 
3) Roboty tynkarskie, malarskie i okładzinowe, 
4) Stolarkę - dostawę i montaż nowych drzwi i okien wraz z ościeżnicami,
5) Schody wejściowe z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, 
6) Wyposażenie,
7) Instalacje sanitarne - w pomieszczeniach przebudowywanej kuchni wraz z zapleczem wykonanie: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji mechanicznej
8) Instalacje elektryczne.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Józef Cempa z miejscowości Lniska
Czas realizacji: maj - sierpień 2016 r. 
Koszt realizacji: 982 tys. zł 

Stan na dzień 05.08.2016 r.

Aktualnie w budynku przedszkola trwają prace związane z układaniem glazury i posadzek. Niebawem wykonawca przystąpi do montażu stolarki drzwiowej, wykonywana będzie również winda.

Stan na dzień 13.07.2016 r.

Obecnie w budynku przedszkola trwają prace związane z wentylacją, instalacjami a także z modernizacją wejścia głównego. 1 lipca Wykonawca rozpoczął prace w części dydaktycznej obiektu.

Stan na dzień 6.06.2016 r.

Obecnie w budynku przedszkola, prowadzone są prace rozbiórkowe w węźle żywienia i na klatkach schodowych. Rozpoczęto również wymurowania.

Aktualizacja 

25 marca z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - Zakład Ogólnobudowlany Józef Cempa z miejscowości Lniska, podpisana została umowa na realizację zadania. Wybrana firma na realizację inwestycji ma czas do 19.08.2016 r.