Przebudowa w obiekcie, zapewniła prawidłową organizację zaplecza socjalno - szatniowego z węzłem sanitarnym dla personelu kuchni oraz dla pozostałych pracowników przedszkola.

 

Zmianie uległ układ pomieszczeń kuchni oraz zaplecze produkcyjno – magazynowe i socjalne. Poprzez wprowadzone rozwiązania aranżacji pomieszczeń wydzielono „drogę czystą i brudną” w zapleczu kuchennym. Do zmienionej aranżacji pomieszczeń, dostosowane zostały również instalacje: elektryczna, gazowa i wentylacji mechanicznej. Komunikacja posiłków między parterem a piętrem odbywa się za pośrednictwem nowego dźwigu towarowego wstawianego w dotychczasowym szybie. Obiekt został wyposażony w nowe urządzenia technologiczne i meble. Przebudowa miała na celu poprawę funkcjonalności działania kuchni, 
warunków higieniczno – sanitarnych, warunków BHP oraz poprawę warunków bezpieczeństwa p.pożarowego w budynku przedszkola. 


Zakres rzeczowy robót obejmował: 

- przebudowę pomieszczeń bloku żywienia, zaplecza socjalno-szatniowego z węzłem sanitarnym dla pracowników wraz z dostawą i montażem wyposażenia wg projektu technologii - budynek boczny i częściowo główny, 
- przebudowę pomieszczeń sanitariatów (parter i I piętro) dla dzieci - budynek główny,
- wymianę posadzek w szatniach, 
- dostosowanie obiektu do wymogów ochrony ppoż., 
- roboty związane z odciążeniem i wzmocnieniem stropu poddasza budynku głównego,
- wymianę całości dachówki, 
- dostawę, montaż i uruchomienie małego dźwigu towarowego (udźwig do 100 kg),
- dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego.

Wykonawca robót: Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska
Czas realizacji: 22.04,2016 - 31.08.2016
Koszt realizacji: ok. 1,6 mln zł

Stan realizacji prac dn. 26.07.2016 r.

Zakończono już remont pokrycia dachowego na budynku głównym przedszkola. Podział funkcjonalny na poszczególne pomieszczenia za pomocą ścianek działowych został również zakończony. Wykonano instalacje wodno - kanalizacyjne i na ukończeniu jest układanie instalacji wentylacyjnej i centralnego ogrzewania. Trwa montaż stolarki drzwiowej, a po ułożeniu płytek w łazienkach nastąpi biały montaż.

Stan realizacji prac dn. 5.07.2016 r.

Aktualnie w przedszkolu trwają prace związane z wymianą posadzek i wzmacnianiem stropów a także z remontem pokrycia dachowego na budynku głównym. W kuchni prowadzone są roboty związane z wentylacją i instalacjami.

Aktualizaja 4.05.2016 r.

22 kwietnia z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, firmą Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Rudziński Zbigniew z Gdańska, podpisana została umowa na realizację zadania.